Menu rozwijane

Akcje pomocowe i charytatywne

Para Prezydencka bierze udział w licznych akcjach dobroczynnych, a część z nich sama inicjuje. Stałym wsparciem Prezydenta Andrzeja Dudy i jego Małżonki cieszy się 500 organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń.

Akcje pomocowe i charytatywne - zdjęcie w treści wpisu