Menu rozwijane

Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt noweli ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której celem jest wprowadzenie emerytury stażowej.
Dwa prezydenckie projekty ustaw ws. sędziów pokoju zostały podpisane przez Andrzeja Dudę i skierowane do Sejmu. Celem regulacji jest m.in. przyspieszenie procedur sądowych i przybliżenie wymiaru sprawiedliwości do społeczności lokalnych.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Celem projektowanej ustawy jest ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym.
Sejm uchwalił w piątek ustawę o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. Ustawa jest inicjatywą Prezydenta Andrzeja Dudy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej skierował do Sejmu RP projektu ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.
W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Prezydent RP podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie. Dziś na ręce Marszałek Sejmu RP przekazał projekt Ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w tym zakresie.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. Celem noweli jest zapewnienie wszystkim uczestnikom obrotu gospodarczego prawa wyboru najlepszej z ich punktu widzenia metody płatności, w tym m.in. gotówką.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Kodeksie cywilnym.
Zasadniczym celem inicjatywy Prezydenta jest wydłużenie terminu do wnoszenia skargi nadzwyczajnej, o której mowa w art. 115 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.
Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
Prezydent Andrzej Duda podpisał projekt zmiany Konstytucji RP zakładający, że nie będzie możliwa adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Dziś projekt trafił do Sejmu.
Prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt zmian w Prawie oświatowym, który jednoznacznie przesądza, że działalność organizacji pozarządowych prowadzona na terenie szkoły wymaga nie tylko zgody dyrekcji placówki, ale przede wszystkim rodziców.
Zapowiadany projekt ustawy o Funduszu Medycznym został dzisiaj przeze mnie złożony w Sejmie; będzie opiewał na kwotę 4 mld zł rocznie – poinformował Prezydent Andrzej Duda.
Prezydent RP Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1939–1956.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, zgodnie z którym na każde dziecko będzie przysługiwał bon o wartości 500 zł przeznaczony na finansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych na terenie kraju.
Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Prezydent wyraża nadzieję na poparcie inicjatywy przez wszystkie środowiska polityczne.