Piątek, 1 listopada 2019

Listopad 2019 r.

1. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 listopada 2019 r. Pobierz informację.

2. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację. 
3. Ustawa z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację. 
4. Ustawa  z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów fi¬nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację. 
5. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
6. Ustawa z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o sporcie – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
7. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
8. Ustawa z dnia 16 października 2019 r.  o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004, sporządzonej w dniu 13 lutego 2004 r. w Londynie – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
9. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r. – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
10. Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
11. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
12. Ustawa  z dnia 16 października 2019 r.  o zmianie ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz niektórych innych ustaw – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.
13. Ustawa  z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej – podpisana 5 listopada 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzonego w Strasburgu dnia 10 października 2018 r. – podpisana 8 listopada 2019 r.  Pobierz informację.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.