Wtorek, 1 października 2019

Październik 2019 r.

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r.  o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

2. Ustawa z dnia  11 września 2019 r.  o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

3. Ustawa z dnia  30 sierpnia  2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

4. Ustawa z dnia  30 sierpnia  2019 r.  o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji, podpisanej w Waszyngtonie dnia 16 sierpnia 2019 r. – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

5. Ustawa z dnia  30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

6. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny – podpisana 3 października 2019 r. Pobierz informację.

 

7.  Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podpisana 10 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

8. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

9. Ustawa z dnia 11 września  2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz infromację. 
 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 
 

11.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

12. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

13. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

14. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 
 

15. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym – podpisana 14 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

16. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich – podpisana 18 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

17. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie dnia 14 czerwca 2007 r. – podpisana 23 października 2019 r. Pobierz informację.

 

18. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory­zmu – podpisana 25 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

19. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 25 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

20. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – podpisana 25 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

21. Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 25 października 2019 r. Pobierz informację. 

 

Pliki do pobrania

Informacja ws. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych [RTF]
Inf. ws. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o lotach najważniejszych osób w państwie [RTF]
Informacja ws. ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Inf. ws. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ratyfikacji Umowy między RP a Rządem USA w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa granic i imigracji [RTF]
Inf. ws. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego [RTF]
Inf. ws. nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego [RTF]
Inf. ws. ustawy o uchyleniu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym [RTF]
Inf. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym [RTF]
Inf. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska [RTF]
Inf. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe [RTF]
Inf. o zmianie ustawy – Prawo wodne [RTF]
Inf. w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych [RTF]
Inf. ws. ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych [RTF]
Inf. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym [RTF]
Inf. ws. ustawy o pracy na statkach rybackich [RTF]
Inf. ws. ustawy o ratyfikacji Konwencji nr 188 dotyczącej pracy w sektorze rybołówstwa [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory­zmu [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.