Poniedziałek, 1 kwietnia 2019

Kwiecień 2019 r.

1. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i  wyrobów  tytoniowych - podpisana 2 kwietnia 2019 r. Pobierz informację. 

2. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
3. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
4. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
5. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

5. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

7. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
8. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
9. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
10. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski - podpisana 3 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

11. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r. - podpisana 5 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
12. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r. - podpisana 5 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

13. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024 - podpisana 11 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

14. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

15. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki - podpisana 16 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

16. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - podpisana 15 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

17. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - podpisana 15 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

18. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 16 kwietnia 2019 r. Pobierz informację

19. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. - podpisana 23 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

20. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw – podpisana 23 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

21. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 23 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
22. Ustawa z dnia 4 marca 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – podpisana 23 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.
23. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności – podpisana 23 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

24. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej, podpisanego w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r. - podpisana 25 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

25. Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny - podpisana 25 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

26. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe – podpisana 26 kwietnia 2019 r. Pobierz informację.

 

Pliki do pobrania

Inf. ws. nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych [RTF]
Inf. ws. ustawy ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [RTF]
Inf. ws. ustawy o ustanowieniu Święta Chrztu Polski [RTF]
Inf. ws. ustawy o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych [RTF]
Inf. ws. ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe [RTF]
Inf. ws. ustawy o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do PE wybieranych w RP na kadencję 2019-2024 [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw [RTF]
Inf. ws. ustawy o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości [RTF]
Inf. ws. ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami [RTF]
Inf. ws. ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym [RTF]
Inf. ws. ustawy o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności [RTF]
Inf. ws. ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego w sprawie akcesji Republiki Macedonii Północnej [RTF]
Inf. ws. nowelizacji ustaw - Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny [RTF]
Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy – Prawo oświatowe [RTF]
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.