Czwartek, 18 marca 2021

Spotkanie Pierwszej Damy z Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą była dzisiejszym gościem Pierwszej Damy. Poprzez różne formy kształcenia ORPEG wspiera pielęgnowanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju.

 

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Pierwszej Damy, Anny Radeckiej i ministra w KPRP Adama Kwiatkowskiego, dotyczyło bieżącej działalności ośrodka oraz planowania i realizacji kolejnych projektów. Rozmawiano o podnoszeniu kwalifikacji pedagogów i awansie zawodowym nauczycieli. W ORPEG przygotowano dedykowany poradnik i tematyczne szkolenia online, uruchomiono także platformę dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego. Stopień Zobacz także: Spotkanie z nauczycielami delegowanymi do pracy w środowiskach polonijnych i polskich na Wschodzie Wizyta Pierwszej Damy w polskiej szkole w Atenach uzyskany za granicą jest tożsamy z tym uzyskanym w Polsce. – Przez ostatnie pięć lat dobrze poznałam specyfikę edukacji polonijnej, która bardzo się różni od nauczania w kraju – mówiła Pierwsza Dama. – Za każdym razem, kiedy odwiedzam placówki czy rozmawiam z uczniami i nauczycielami, jestem pod niezwykłym wrażeniem pomysłowości i kreatywności pedagogów oraz ich zaangażowania w pracę, także w czasie wolnym. Promując polską kulturę w krajach zamieszkania są oni wspaniałymi ambasadorami Polski – stwierdziła.

 

 

ORPEG prowadzi 68 szkół polskich oraz Zespół Szkół Polskich w Atenach, działających w 36 krajach na 4 kontynentach. W roku szkolnym 2020/2021 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli. Z uwagi na sytuację epidemiczną zajęcia stacjonarne zostały zawieszone adekwatnie do okresu zawieszenia zajęć w szkołach w systemie oświaty krajów, w których funkcjonują i prowadzone były w trybach zdalnym i mieszanym. Funkcjonuje również system kształcenia na odległość w zakresie ramowego lub uzupełniającego planu nauczania dla osób, które w związku z zagranicznym wyjazdem nie mogą kontynuować nauki w polskiej szkole.

 

Wśród nowych inicjatyw ORPEG skierowanych do nauczycieli, ale też uczniów i rodziców znalazł się projekt Dzień troski o dobre imię Ojczyzny. Zaplanowano również VIII Zobacz także: Pierwsza Dama: Praca dydaktyczna to prawdziwa misja Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Andrzeja Dudy. Ośrodek stworzył także interaktywną grę wspierającą nauczycieli w realizacji zagadnień na lekcjach wiedzy o Polsce, jak również opracowanie „Patroni szkół” mającej ułatwić placówkom wybór patrona i zdobycie sztandaru szkoły.

 

Jednym z podjętych podczas czwartkowego spotkania tematów było zainteresowanie młodych ludzi udziałem w konkursie, zorganizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP, „Słowem-Polska” skierowanym do szkół polonijnych i polskich za granicą. Konkurs ma na celu zapoznanie uczniów z polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą.

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.