Piątek, 1 kwietnia 2016

Pierwsza Dama lektorką podczas VI Dyktanda Siedleckiego

Agata Kornhauser-Duda czytała tekst podczas VI Dyktanda Siedleckiego, w którym uczestniczyły dzieci z siedleckich szkół podstawowych. Uczniowie klas IV-VI zmagali się z ortografią i zasadami języka polskiego, pisząc tekst o Henryku Sienkiewiczu.

 

Przed rozpoczęciem dyktanda, Pierwsza Dama powiedziała: „Gratuluję Wam tego, że mobilizujecie się, żeby sprawdzać swoje umiejętności w posługiwaniu się naszym ojczystym językiem. To ważna i potrzeba inicjatywa. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy wszyscy eksperci biją na alarm jeśli chodzi o poziom poprawności naszego języka, który według wszystkich badań się obniża. Wykształciła się nowa rzeczywistość kulturowa i komunikacyjna, co widoczne jest w komunikacji elektronicznej. Młodzież posługuje się nowymi gatunkami wypowiedzi, takimi jak maile, smsy, snapy czy tweety. To samo w sobie nie jest zjawiskiem negatywnym, ale te formy niosą też ze sobą pewne zagrożenia:  dążenie do skrótowości, niedbałości, emocjonalności i nieoficjalności wypowiedzi. Do tego dochodzi bezrefleksyjne przejmowanie mody językowej i to, co ja uważam za największe zagrożenie, czyli wulgaryzacja języka”.

 

Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że język polski jest wyznacznikiem naszej tożsamości narodowej, scala nas jako wspólnotę, jest nośnikiem naszej historii i kultury oraz pamięci o naszych przodkach.

 

Po zakończeniu dyktanda, Agata Kornhauser-Duda odwiedziła również uczniów klasy III a, którzy odbywali właśnie zajęcia lekcyjne z przyrody, a następnie spotkała się z członkami Szkolnego Koła Dziennikarskiego. Uczniowie mieli okazję porozmawiać z Panią Prezydentową o zawodzie nauczyciela i roli Pierwszej Damy. 

 

Na zakończenie pobytu w Szkole Podstawowej nr 4 w Siedlcach, Agata Kornhauser-Duda złożyła wpis do kroniki szkolnej. 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.