Poniedziałek, 1 czerwca 2020

Wizyta Pary Prezydenckiej w Domu Rodzinnym w Żabcach

W Dniu Dziecka Pierwsza Dama odwiedziła dziesięcioro podopiecznych Domu Rodzinnego w Żabcach w województwie lubelskim. – Życzę Wam wiele uśmiechu, spełnienia pragnień i marzeń i aby każdego dnia otaczała Was miłość i życzliwość – mówiła Małżonka Prezydenta.

 

Dom Rodzinny w Żabcach od 1997 roku funkcjonuje w trosce o dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się we własnej, biologicznej rodzinie. Podczas dzisiejszego spotkania gospodarze domu i założyciele Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” mówili o początkach wspólnej drogi na rzecz polepszenia warunków życia dzieciom znajdującym się w skrajnie trudnym położeniu. Nie kryli, że energię do działania czerpią z sukcesów i wsparcia swoich podopiecznych i dorosłych wychowanków, na których zrozumienie i pomoc zawsze mogą liczyć.

 

 

 

W trakcie ponad dwudziestu lat funkcjonowania Dom Rodzinny Edyty i Jarosława Wojtasińskich zapewnił schronienie i opiekę trzydzieściorgu sześciorgu dzieciom. Pierwsza Dama gorąco podziękowała rodzicom za szlachetną postawę, empatię i troskę wobec dzieci dotkniętych przez los, za budowanie relacji rodzinnych i przekazywanie młodym ludziom prawidłowych wzorców.

 

W poniedziałek Małżonka Prezydenta poznała obecnych podopiecznych ośrodka, przez których została zaproszona do obejrzenia domu i rozmów o szkole, przybranym rodzeństwie, Zobacz także: Życzenia Pary Prezydenckiej z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego marzeniach i zainteresowaniach. Tegoroczni maturzyści podzielili się z Pierwszą Damą planami na dalsze życie, zaś młodsze dzieci opowiadały o harcerstwie, pasji do muzyki, jeździe konnej, komiksach i zamiłowaniu do gotowania. Z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka Agata Kornhauser-Duda skierowała do młodych ludzi najlepsze życzenia. – Życzę Wam wiele uśmiechu, spełnienia pragnień i marzeń i aby każdego dnia otaczała Was miłość i życzliwość – mówiła.

 

 

W trakcie wizyty do Pierwszej Damy dołączył Andrzej Duda, który wyraził przekonanie, że rodzice zastępczy tworzą środowisko, w którym dziecko doświadczające problemów życiowych może odnaleźć bezcenne poczucie bezpieczeństwa. Nawiązując do niedawnego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego podziękował gospodarzom za otaczanie troską dzieci i młodzieży, za stwarzanie młodym ludziom możliwości rozwoju i za wykształcanie w nich odpowiednich postaw społecznych i obywatelskich.

 

 

 

W ramach powołanego przez państwa Wojtasińskich Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce” prowadzone są dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz świetlica środowiskowa, w której dzieci wychowujące się w rodzinach wieloproblemowych otrzymują ciepłe posiłki, pomoc w nauce i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Zobacz także: List do najmłodszych z okazji Dnia Dziecka Poniedziałkowe spotkanie, w towarzystwie Starosty Powiatu Bialskiego, przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie oraz placówek działających w ramach stowarzyszenia, było okazją do rozmów o systemie pieczy zastępczej w Polsce. Prezydent wyraził uznanie dla działań starostwa i stowarzyszenia, które obecnie obejmuje wsparciem 125 dzieci i młodych ludzi wychowujących się w rodzinach naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Organizacja udziela także wsparcia rodzinom zastępczym, współpracuje z samorządami gminnymi i powiatowymi, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi, w tym działającymi w ramach Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. (KS)

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.