Wtorek, 1 stycznia 2019

Rok pracy Pierwszej Damy

Ponad 45 wizyt w kraju – spotkań z przedstawicielami fundacji, placówek oświatowych; nauczycielami, wolontariuszami, lekarzami, żołnierzami, najmłodszymi obywatelami, młodzieżą szkolną, seniorami.

 

Kilkanaście wizyt zagranicznych podczas których Agata Kornhauser-Duda reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej, towarzysząc Prezydentowi. Okazje do odwiedzin polskich szkół i ośrodków polonijnych – przedszkoli, domów opieki, samotnej matki czy hospicjów; spotkań z Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju.

 

Niemal 100 patronatów Małżonki Prezydenta nad inicjatywami dobroczynnymi, edukacyjnymi czy historycznymi. Jak co roku, Agata Kornhauser-Duda wsparła wiele akcji charytatywnych, projektów uczniowskich,  przedsięwzięć promujących czytelnictwo, rozwijających młode talenty, a także tych dotyczących profilaktyki zdrowotnej, niwelujących bariery wśród niepełnosprawnych, dostrzegających problemy słabszych i wykluczonych.

 

Przypominamy wybrane inicjatywy oraz wydarzenia z udziałem Pierwszej Damy w tym roku. 

 

♦♦

 

100-lecie odrodzenia Niepodległej 

 

2018 to rok wyjątkowej rocznicy – stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Od stycznia w kraju i za granicą świętowano ten wielki jubileusz. Pierwsza Dama wzięła udział nie tylko w oficjalnych, centralnych obchodach, ale także w licznych wydarzeniach lokalnych, których znaczenie Para Prezydencka szczególnie mocno akcentowała. Agata Kornhauser-Duda wspierała patriotyczne inicjatywy młodego pokolenia – konkursy, akademie, koncerty, wystawy inicjowane i przygotowywane przez najmłodszych. Przyjmowała liczne zaproszenia do udziału w uczniowskich uroczystościach upamiętniających rocznicę odrodzonej Niepodległej. Wspierała także przedsięwzięcia podejmowane przez Rodaków poza granicami kraju. Patriotyzm był ważnym tematem jej spotkań z młodzieżą – zarówno tych w Pałacu Prezydenckim, jak i w odwiedzanych miastach i małych miejscowościach oraz placówkach polonijnych w Europie i na świecie. 

 

Pierwsza Dama w Gidlach o patriotyzmie i świątecznym czasie dla najbliższych >>>

 

 

Pierwsza Dama świętowała z przedszkolakami odzyskanie przez Polskę niepodległości

 

 

Agata Kornhauser-Duda w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Janczowej w województwie małopolskim

 

 

Małżonka Prezydenta: Patriotyzm to troska o dobro wspólne

 

 

 Pałac Prezydencki. Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

Para Prezydencka na marszu „Dla Ciebie Polsko”

 

W maju w Millennium Park w Chicago Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Było to najważniejsze wydarzenie polonijne na świecie w roku 100-lecia odzyskania niepodległości.

 

 

 

Obchody jubileuszu w gronie Polonii

 

W Lesie Kapturskim Pierwsza Dama wraz z harcerzami, uczniami i wolontariuszami wzięła udział w akcji sadzenia dębów podczas Święta Sadzenia Lasu. Tegoroczna edycja wydarzenia była wyjątkowa, bo związana ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 

 

Agata Kornhauser-Duda sadziła drzewa na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości

 

 

♦♦

 

Wsparcie najsłabszych

 

„Wielokrotnie spotykałam się z osobami niepełnosprawnymi, które pokazały mi  jak aktywnie, wspaniale i dzielnie radzą sobie w życiu, jak wiele spraw i ważnych rzeczy ich interesuje i obchodzi, ile dobrego i pożytecznego robią dla siebie i swojego najbliższego otoczenia.”

 

Agata Kornhauser-Duda w liście z okazji otrzymania Medalu św. Brata Alberta, 19 marca 2018 r.

 

 

 

Podopieczni Zespołu Dziennych Ośrodków dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie odwiedzili Pierwszą Damę w Pałacu Prezydenckim

 

Małżonka Prezydenta jak co roku odwiedzała ośrodki specjalne, szkoły i przedszkola integracyjne, zapraszała także do Pałacu Prezydenckiego podopiecznych i wychowawców tych placówek. Wsparła także swoim patronatem liczne inicjatywy propagujące integrację. Podczas spotkań z osobami niepełnosprawnymi Pani Prezydentowa poznawała ich codzienność; potrzeby i bariery, z jakimi muszą się mierzyć.  Spotkanie z podopiecznymi Fundacji MUKOHELP >>>

 

Wiosną Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie. Kilka miesięcy później na zaproszenie Agaty Kornhauser-Dudy jego podopieczni gościli w Pałacu Prezydenckim

 

 

Spotkanie z podopiecznymi i wychowawcami ośrodka z Mocarzewa

 

Małżonka Prezydenta spotkała się też m.in. z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Ośrodków dla Niepełnosprawnych w ​Radzionkowie, a w Radwanowicach dołączyła do warsztatów dla podopiecznych Fundacji im. Św. Brata Alberta. Także w tym roku Agata Kornhauser-Duda została uhonorowana Medalem św. Brata Alberta za działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych.

 

„Wiem, jak Państwa obecność ubogaca życie osób pełnosprawnych, jak uczycie otwartości na drugiego człowieka i po prostu zwykłej ludzkiej miłości”.

 

Agata Kornhauser-Duda, Radwanowice, 13 kwietnia 2018 r.

 

 

Małżonka Prezydenta odwiedziła Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ZDOREWiR” w Radzionkowie

 

 

Wizyta Pierwszej Damy w Centrum Opieki Dziennej Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo

 

 

 

Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

 

W Międzynarodowym Dniu Osób Starszych Agata Kornhauser-Duda spotkała się z pensjonariuszami Domu Seniora w Jaworznie w województwie śląskim. 

 

 

 

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła pensjonariuszy Domu Seniora w Jaworznie

 

Po raz kolejny Pierwsza Dama wsparła organizowany przez Stowarzyszenie Integracja Konkurs „Człowiek bez barier”. Jego laureatami zostają ci, których życie zawodowe i społeczne może stać się wzorem postępowania dla innych. Jak co roku, patronatem honorowym Małżonki Prezydenta została objęta także działalność ruchu Olimpiad Specjalnych Polska.  

 

 

 

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w XVI Gali Konkursu „Człowiek bez barier” 

 

Wiosną w Belwederze Pani Prezydentowa  gościła wolontariuszy opieki paliatywnej z hospicjów z Białorusi, Litwy, Mołdawii oraz Ukrainy. W tym roku Małżonka Prezydenta złożyła także wizytę w nowo otwartym Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie małoletnie ofiary przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz ich opiekunowie otrzymają szeroki zakres pomocy. 

 

W Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda spotkała się z kolei z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak z klubu Kukiz’15, by porozmawiać o aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

 

Spotkanie z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak

 

O problemach najsłabszych, chorych, potrzebujących Pierwsza Dama rozmawiała także z przedstawicielami i podopiecznymi placówek pomocowych na całym świecie, które odwiedziła w ramach wizyt oficjalnych Pary Prezydenckiej. W Chicago Agata Kornhauser-Duda spotkała się z mamami i wolontariuszami tworzącymi polonijny Dom Samotnej Matki. W Wilnie odwiedziła Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki, którym kieruje polska zakonnica, siostra Michaela Rak. A w Marayong w Australii - podopiecznych Domu Opieki prowadzonego przez polskie siostry ze Zgromadzenia Nazaretanek.

 

 

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Dom Samotnej Matki im. Św. Rodziny w Chicago

 

 

Małżonka Prezydenta spotkała się z podopiecznymi oraz personelem medycznym jedynego na Litwie hospicjum

 

 

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła seniorów w Domu Opieki w Marayong

 

W Chicago Pierwsza Dama odwiedziła siedzibę Fundacji Dar Serca, która umożliwia dzieciom z Polski z ciężkimi, często zagrażającymi życiu, schorzeniami leczenie w szpitalach na terenie USA. 

 

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w polonijnej Fundacji Dar Serca 

 

 

♦♦

 

Edukacja

spotkania z młodzieżą i wychowawcami, wsparcie szkolnictwa polonijnego

 

Pierwsza Dama, jako pedagog z powołania i z wieloletnim doświadczeniem, z radością spotyka się z dziećmi i młodzieżą. Także i w tym roku odwiedzała szkoły i przedszkola w całej Polsce oraz placówki polonijne na całym świecie, zapraszała młodych gości do Pałacu Prezydenckiego. Agata Kornhauser-Duda gorąco wspierała także młodych podczas olimpiad, konkursów i innych edukacyjnych wyzwań.  

 

 

Małżonka Prezydenta wysłuchała koncertu „Młodzi Wirtuozi w Zamku Królewskim”

 

 

 Pierwsza Dama uhonorowała urodzonych za granicą młodych miłośników polskiej historii

 

 

Laureaci konkursu na modlitwę za ojczyznę z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości u Małżonki Prezydenta

 

 

 

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w krakowskim przedszkolu „Niezapominajka”

 

Pierwsza Dama u podopiecznych Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej

 

Spotkania Pani Prezydentowej z najmłodszymi są okazją do zaprezentowania rozwijanych talentów i ciekawych dyskusji o świecie, ale także o uczniowskiej codzienności i pasjach. Podczas odwiedzin w Pałacu Prezydenckim młodzi goście poznają jego historię i dowiadują się wielu ciekawostek, nie tylko o pracy Głowy Państwa i Pierwszej Damy, ale i ważnych postaciach w dziejach Polski – bohaterach narodowych powstań, ojcach niepodległości, przełomowych dla losów ojczyzny momentach. 

 

 

Młodzi Goście u Pierwszej Damy

 

Agata Kornhauser-Duda od początku pełnienia roli Pierwszej Damy zwraca także szczególną uwagę na problem niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce. Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku, bardzo aktywnie wspierała więc inicjatywy promujące literaturę oraz praktyki czytelnicze. Temat ten był też niezwykle ważny podczas rozmów z młodzieżą, którą Małżonka Prezydenta zachęcała do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu przy książkach.

 

 

Podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów – Hiszpania 2018 Pierwsza Dama czytała najmłodszym o przygodach Koziołka Matołka

 

 

Małżonka Prezydenta przeczytała dzieciom fragmenty mitu „Bellerofont i Pegaz” w trakcie cyklicznej lekcji bibliotecznej w szkole w  Ruścu

 

Wyjątkowy charakter miała tegoroczna edycja Narodowego Czytania. W związku z Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Para Prezydencka zaprosiła do lektury Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego podczas finału akcji, a ponadto, przez cały rok, Antologii Niepodległości. To przygotowany specjalnie na tę okazję zbiór powstałych na przestrzeni wieków utworów, zaliczanych  do kanonu polskiej literatury patriotycznej.

 

 

 

 

 

 

Małżonka Prezydenta odwiedziła Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku

 

 

Spotkanie z młodzieżą ze szkoły w Ruścu

 

 
Lekcja języka niemieckiego z Pierwszą Damą w Szkole Podstawowej Nr 3 w Żyrardowie

 

Pierwsza Dama w swojej działalności mocno akcentuje rolę szkolnictwa polonijnego w wychowaniu młodego pokolenia Rodaków na emigracji. Podczas związanej z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych wizyty Pary Prezydenckiej w USA Agata Kornhauser-Duda spotkała się m.in. z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym oraz z przedstawicielami organizacji polonijnych. Odwiedziła także nowojorską szkołę PS 34 Oliver H. Perry Elementary, gdzie dzieci uczą się języka polskiego w amerykańskim programie dwujęzycznym.  

 

Agata Kornhauser-Duda w Nowym Jorku o patriotyzmie i szkolnictwie polonijnym>>>

 

 

Pierwsza Dama: Szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji 

 

 

 

Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym

 

 

Szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji, świadomego swojej tożsamości, które potrafi szanować i czerpać z tradycji i dziedzictwa kulturowego dwóch ojczyzn i narodów - kraju pochodzenia: Polski i kraju zamieszkania: Stanów Zjednoczonych. Ogromne uznanie i prawdziwy podziw budzą Państwa sukcesy w promowaniu dwujęzyczności.

 

Agata Kornhauser-Duda, Chicago, 19 maja 2018 r.

 

 

Spotkanie z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

 

 

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polonijnym maturzystom podczas zakończenia roku szkolnego w Szkole Polskiej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chicago

 

 

Spotkanie z dziećmi i nauczycielami w Domu Polskim SYRENA w Rowville

 

 

W Auckland Pierwsza Dama spotkała się z nauczycielami polskich szkół w Nowej Zelandii

 

 

Wizyta w polsko-niemieckim przedszkolu „Hausburgviertel”

 

 

Spotkanie Pierwszej Damy z dziećmi i nauczycielami polonijnymi w Ambasadzie RP w Canberze

 

Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta odbyła się 2. edycja Dyktanda Polonijnego w krajach Beneluksu.

 

 

 Specjalne przesłanie Pierwszej Damy do uczestników rywalizacji o tytuł polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej

 

♦♦

 

Dobroczynność

 

Podobnie jak w latach ubiegłych ważnym elementem pracy Pierwszej Damy było jej zaangażowanie w działalność dobroczynną. Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych i wsparła je swoim patronatem. Spotykała się także z wolontariuszami, zarówno największych przedsięwzięć w Polsce, jak i mniejszych lokalnych czy szkolnych inicjatyw na rzecz potrzebujących. 

 

Z okazji Dnia Dziecka Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w charytatywnym słuchowisku przygotowanym przez RMF FM, dla najmłodszych, którzy to święto spędzali w szpitalach. W Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama rozmawiała o pomocy potrzebującym z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie. Idea wolontariatu była także tematem spotkania z uczestnikami świetlicy i wolontariuszami ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. 

 

Pierwsza Dama tradycyjnie już uczestniczyła w Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym SHOM odbywającym się w Warszawie. Małżonka Prezydenta odwiedzała stoiska z produktami regionalnymi z całego świata i kupowała prezenty gwiazdkowe dla swoich najbliższych. Zebrane podczas kiermaszu pieniądze pomagają organizacjom prowadzącym działalność charytatywną, a także placówkom edukacyjnym działającym na rzecz Polaków w całym kraju.

 

 

 

Jak co roku Pierwsza Dama uczestniczyła w akcji radiowej „Choinki Jedynki” wspierającej podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz innych organizacji. Małżonka Prezydenta przekazała na aukcje własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne.

 

 

Wsparła także razem z Prezydentem kampanie pomocowe Caritas oraz WOŚP. Po raz kolejny Para Prezydencka włączyła się w Akcję Pomocy Polakom na Wschodzie

 

„Spora część darów w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie trafiła do szkół. Jest to wyraz naszej wdzięczności dla wszystkich tych, którzy dbają o rozwój oświaty polskiej mniejszości narodowej za granicą. Wdzięczności również za upowszechnianie języka polskiego, za upowszechnianie wiedzy o naszym wspólnym dorobku kulturowym, o tradycji i kulturze. Te wszystkie starania są ogromnie ważne, ponieważ to one wzmacniają poczucie polskiej tożsamości narodowej wśród pokoleń, które urodziły się poza Polską.”

 

Agata Kornhauser-Duda podczas podsumowania II edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, Pałac Prezydencki, 6 marca 2018 r.

 

 

W tegoroczne mikołajki Małżonka Prezydenta dołączyła do akcji „Qurier Świętego Mikołaja” spełniającej świąteczne marzenia tych dzieci, które z różnych względów nie mogą liczyć na podarunki. Prezenty od Pierwszej Damy trafiły także do podopiecznych Fundacji Hospicjum dla Dzieci „Alma Spei”. Agata Kornhauser-Duda wsparła również XXVI Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2018”.

 

 

Pierwsza Dama spędziła Mikołajki w Stoczku razem z podopiecznymi świetlicy socjoterapeutycznej

 

Podczas wrześniowej wizyty w USA w nowojorskim Instytucie Józefa Piłsudskiego Małżonka Prezydenta spotkała się z przedstawicielami polonijnych organizacji charytatywnych.

 

 

Dobroczynność amerykańskiej Polonii tematem spotkania Pierwszej Damy

 

 

♦♦

 

Historia, kultura i narodowe dziedzictwo 

 

W kwietniu Pierwsza Dama przyjechała do Niemiec, by spotkać się z ocalałymi więźniarkami i wspólnie z nimi uczcić 73. rocznicę wyzwolenia z piekła obozu KL Ravensbrück -  podczas II wojny światowej największego obozu koncentracyjnego dla kobiet. Szacuje się, że w KL Ravensbrück przebywało ponad 132 tys. kobiet, dziewcząt i dzieci różnych narodowości. Najwięcej, 40 tys., pochodziło z Polski. Przeżyło zaledwie 8 tys. naszych rodaczek. 

 

 

 

Wzruszające spotkanie Pierwszej Damy z byłymi więźniarkami obozu Ravensbrück

 

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Agata Kornhauser-Duda otworzyła ekspozycję przedstawiającą istotny udział kobiet w polskich powstaniach, walkach o niepodległość w czasie obu wojen światowych oraz we współczesnych międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

 

 

Agata Kornhauser-Duda otworzyła wystawę „My, Kobiety Żołnierze...”

 

W ramach tzw. programu odrębnego współmałżonków światowych przywódców Pierwsza Dama pokazuje swoim gościom polskie dziedzictwo kulturalne i dorobek artystyczny Polaków oraz karty narodowej historii. 

 

 

W ramach wizyty oficjalnej Prezydenta Republiki Czeskiej w Polsce Agata Kornhauser-Duda oraz Ivana Zemanová odwiedziły warszawskie Muzeum Katyńskie

 

 

Tradycyjne polskie tańce narodowe i regionalne, melodie oraz stroje miała okazję poznać Pierwszą Dama Etiopii podczas programu odrębnego Małżonek w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach

 

 

Para Prezydencka podczas otwarcia wystawy „Znaki Wolności. O trwaniu polskiej tożsamości narodowej” na Zamku Królewskim

 

 

Wernisaż wystawy „Polska w pejzażach” w Pałacu Prezydenckim

 

 

Koncert z okazji 200. rocznicy pierwszego publicznego występu Fryderyka Chopina

 

 

♦♦

 

Zdrowie i profilaktyka 

 

Na początku listopada w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata w ramach kampanii społecznej „Zawał serca - czas to życie”, którą Agata Kornhauser-Duda wsparła długofalowym patronatem honorowym. 

 

 

 

„Zawał serca - czas to życie” – debata współorganizowana przez Śląskie Centrum Chorób Serca i Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

 

Małżonka Prezydenta kolejny rok aktywnie wspierała wcześniaki. W Światowym Dniu Wcześniaka, w geście solidarności z maluchami i ich rodzicami, Pałac Prezydencki z inicjatywy Pierwszej Damy,został podświetlony na fioletowo. 

 

 

Tego dnia Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Oddział Patologii Noworodka i Niemowląt Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 

 

 

Światowy Dzień Wcześniaka Pierwsza Dama spędziła razem z maluchami, ich rodzicami oraz personelem medycznym w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej

 

 

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w szpitalu Bambino Gesù

 

 

 

Pierwsza Dama złożyła wizytę w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu Światowego Centrum Słuchu, gdzie uczestniczyła w debacie z udziałem pacjentów

 

 

Małżonka Prezydenta była gościem „Dni Profilaktyki” w Sichowie Dużym

 

 

Podczas programu odrębnego Małżonki Prezydentów Polski i Bułgarii, Agata Kornhauser-Duda i Desislava Radewa, odwiedziły szpital Majczin Dom w Sofii. Pierwsze Damy rozmawiały z lekarzami specjalistami i personelem medycznym o diagnostyce raka piersi, ryzyku zachorowania i stanie wiedzy o chorobie wśród społeczeństw UE. 

 

 

Pierwsze Damy Polski i Bułgarii o profilaktyce wczesnego wykrywania nowotworu piersi

 

W ramach wizyty Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Polsce Agata Kornhauser-Duda i Elke Büdenbender odwiedziły Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie.

 

 

 

Panie Prezydentowe rozmawiały m.in. o programach promujących karmienie piersią oraz o polskich i niemieckich bankach mleka kobiecego

 

 

♦♦

 

Dyplomacja 

 

W 2018 roku Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła Prezydentowi podczas kilkunastu oficjalnych wizyt zagranicznych oraz spotkań ze światowymi przywódcami w Polsce. 

 

 

Prezydent Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą z wizytą na Węgrzech z okazji obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

 

 

Audiencja Pary Prezydenckiej u papieża Franciszka

 

 

 

Wizyta Pary Prezydenckiej w Białym Domu

 

 

Wizyta Pary Prezydenckiej na Litwie 

 

 

 

Wizyta niemieckiej Pary Prezydenckiej w Polsce 

 

♦♦

 

Goście Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim

 

Na co dzień siedziba Głowy Państwa jest miejscem spotkań światowych przywódców, ministrów i ambasadorów. Ale nie tylko. Pierwszą Damę odwiedzają w Pałacu wyjątkowi goście. 

 

O współczesnym pojmowaniu patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłości do Ojczyzny rozmawiała tu Agata Kornhauser-Duda z płk Danutą Józefą Gałkową, kombatantką Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego.

 

 

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z płk Danutą Józefą Gałkową

 

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Pierwsza Dama zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielki służb i formacji mundurowych. W Sali Kolumnowej spotkało się 230 pań ze 115 jednostek z całego kraju. Zobacz więcej >>>

 

Mundurowy Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim

 

 

Z Jacquelline Fuller, wiceprezes Google i prezes charytatywnego oddziału firmy - Google.org. Agata Kornhauser-Duda rozmawiała o współczesnych wyzwaniach edukacyjnych i wychowawczych w kontekście rozwijających się globalnych technologii, przynoszących zarówno korzyści, jak i zagrożenia.

 

 

Spotkanie Pierwszej Damy z Jacquelline Fuller, wiceprezes Google i prezes charytatywnego oddziału firmy - Google.org

 

Wsparcie dla syryjskich rodzin było tematem spotkania Pierwszej Damy z ks. Marcinem Iżyckim, dyrektorem Caritas Polska.

 

 

  Rozmowa Pierwszej Damy z ks. Marcinem Iżyckim, dyrektorem Caritas Polska

 

Z okazji przypadającego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Pierwsza Dama gościła w Pałacu Prezydenckim Rodziny Zastępcze z Powiatu Gdańskiego oraz Wychowanków Domów dla Dzieci, prowadzonych przez Fundację „Rodzinny Gdańsk”.

 

 

Rodzinny dzień w Pałacu Prezydenckim z Pierwszą Damą

 

Tuż przed Bożym Narodzeniem w Pałacu odbyło się niezwykłe przedświąteczne spotkanie z udziałem Pań Ambasador i Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce.

 

 

 

Przedświąteczne spotkanie z udziałem Pań Ambasador i Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Polsce

 

O wielkim potencjale małych społeczności Pani Prezydentowa rozmawiała z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich z Włodawy. 

 

 

Spotkanie Pierwszej Damy z członkiniami Koła Gospodyń Miejskich

 

 

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora do Pałacu Prezydenckiego przybyły małżeństwa o długoletnim stażu. 

 

 

 

Spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora

 

W Święto Barbórki o górniczej wspólnocie, wsparciu w obliczu dramatycznych wydarzeń, zrozumieniu i akceptacji Pierwsza Dama rozmawiała z rodzinami górników. 

 

 

Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami i beneficjentami Fundacji Rodzin Górniczych 

 

Tuż przed Bożym Narodzeniem swoje talenty w Pałacu Prezydenckim zaprezentowali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska, którzy wraz ze swoimi nauczycielami i terapeutami odwiedzili Pierwszą Damę. 

 

 

Wychowankowie ośrodka specjalnego wystąpili przed Pierwszą Damą

 

 

Spotkanie Pierwszej Damy z warszawskimi drugoklasistami

 

 

Spotkanie z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie „Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie”

 

 

W Pałacu Prezydenckim gościli  podopieczni Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

 

Podopieczni rodzinnego domu dziecka z Inowrocławia u Pierwszej Damy 

 

 

♦♦

 

Wizyty Pierwszej Damy 

 

W tym roku Agata Kornhauser-Duda została matką chrzestną „Bielika” - jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie samolotów szkoleniowych na świecie, na którym swoje umiejętności doskonalą polscy piloci kształcący się w „Szkole Orląt” w Dęblinie.

 

 

Pierwsza Dama uroczyście nadała imię  „Bielik” samolotowi M-346

 

Na Łotwie Pani Prezydentowa spotkała się z kobietami – żołnierzami, które służą w Polskim Kontyngencie stacjonującym w Ādaži.

 

 

Agata Kornhauser-Duda w bazie wojskowej na Łotwie

 

Jakość życia osób starszych oraz wartość aktywizacji społecznej seniorów były tematami spotkania Małżonki Prezydenta ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni. 

 

 

Na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Alwerni, Agata Kornhauser-Duda odwiedziła słuchaczy uczelni

 

W Berlinie Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Niemiec rozmawiały o kształceniu zawodowym w obu krajach. Małżonka Prezydenta RP spotkała się także z przedstawicielami Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 

 

 

W towarzystwie przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Małżonki Prezydentów rozmawiały o inicjatywie „Razem osiągniemy więcej”

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.