Poniedziałek, 28 maja 2018

Agata Kornhauser-Duda w Podgórzu: Historię każdego miejsca i jego prawdziwą wartość tworzą ludzie

Małżonka Prezydenta wzięła udział w obchodach jubileuszu 95-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu w woj. podlaskim.

 

Uroczystość rozpoczęła się od odsłonięcia tablicy pamiątkowej ufundowanej przez absolwentów. Następnie Pierwsza Dama, w towarzystwie byłych oraz obecnych uczniów, zwiedziła placówkę. - Bardzo dziękuję, że od najmłodszych lat edukacji wychowujecie Państwo dzieci w duchu patriotyzmu rozumianego jako umiłowanie ojczyzny,  jako praca dla dobra wspólnego. Za budowanie postaw obywatelskich, za uczenie szacunku do narodowych symboli - mówiła później do nauczycieli Małżonka Prezydenta, zwracając uwagę, że szkolny jubileusz przypadł w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. - Kardynał Stefan Wyszyński zostawił nam wszystkim swój testament, który Państwo bardzo sumiennie starają się wykonywać - powiedziała Pierwsza Dama, przytaczając słowa patrona placówki zaczerpnięte z jednej z homilii: "Okruchy dziejów narodu są siewcą jego ducha. Trzeba więc budować młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Naród bez dziejów, bez historii bez przeszłości staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym, bez przyszłości". - Życzę, aby jego duch czuwał nad szkolną społecznością, a jego nauka była życiowym drogowskazem dla obecnych i przyszłych pokoleń - zaakcentowała Agata Kornhauser-Duda.

 

Małżonka Prezydenta dodała, że „to ogromnie ważne, aby młodzież opuszczając szkołę miała świadomość tego, co znaczy mieć polskie korzenie, być przywiązanym do naszej tradycji i kultury, kierować się w życiu chrześcijańskimi wartościami, a nade wszystko dlaczego warto znać naszą historię”. Ponadto Pierwsza Dama wyraziła przekonanie, że tradycja gruntownego obywatelskiego i patriotycznego kształcenia uczniów zostanie w Podgórzu podtrzymana.

 

Częścią uroczystości było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Dawnych wspomnień czar, czyli szkoła w pamięci moich rodziców, dziadków i pradziadków”, podczas którego Małżonka Prezydenta wręczyła nagrodę specjalną. - Historię każdego miejsca i jego prawdziwą wartość tworzą ludzie - podkreśliła Pierwsza Dama, dziękując wszystkim poprzednim i obecnym dyrektorom oraz nauczycielom za pracę pełną poświęcenia i zaangażowania. - To dzięki Państwa postawie pełnej otwartości i życzliwości wobec uczniów oraz dzięki zindywidualizowanemu nauczaniu szkoła może poszczycić się wymiernymi efektami i bardzo dobrymi osiągnięciami - dodała. Zaznaczyła, że jej szacunek budzi również dbałość o uczenie dzieci tolerancji oraz wzajemnego szacunku i wrażliwości, co przejawia się wieloma akcjami charytatywnymi prowadzonymi przez całą społeczność lokalną. Zwracając się do uczniów Pierwsza Dama życzyła, by lata spędzone w murach szkolnych przyniosły dużo satysfakcji i radości. - Życzę Wam, żeby edukacja, którą tutaj otrzymacie zaprocentowała Wam w przyszłości, tak byście mogli spełnić wszystkie swoje marzenia i plany - powiedziała.

 

Uroczystość odbyła się pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP. W szkole w Podgórzu obecnie uczy się 47 dzieci, natomiast z dwóch oddziałów przedszkolnych korzysta 30 maluchów. (KS)

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.