Menu rozwijane

Patronaty długofalowe Pierwszej Damy

 • Na wniosek Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce
  Niemiecki Dyplom Językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec (DSD – Deutsches Sprachdiplom)
 • Na wniosek Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
  „Ambasadorka Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce”
 • Na wniosek TFP Sp. z o.o. z Warszawy i Fundacji „AKOGO?” z Warszawy
  Film fabularny pt. „Za niebieskimi drzwiami”
 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy
  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska
  (rok 2017)
 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy
  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska
  (rok 2016)
 • Na wniosek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Warszawy
  Program Pomocy Wybitnie Zdolnym 
  (rok 2017)
 • Na wniosek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Warszawy
  Program Pomocy Wybitnie Zdolnym
  (rok 2016)
 • Na wniosek Śląskiego Centrum Chorób Serca i Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
  Kampania „Zawał serca – czas to życie”
  (czerwiec 2017 r. – wrzesień 2018 r.)
 • Na wniosek Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
  Wystawa pt. „Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz”
  (24 listopada 2016 – 30 czerwca 2017)
 • Na wniosek redakcji dwutygodnika „Przyjaciółka” z Warszawy

  Obchody jubileuszu 70–lecia dwutygodnika „Przyjaciółka”

  (22 lutego – 13 grudnia 2018 r.)

 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy

  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska

  (rok 2018)

 • Na wniosek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Warszawy
  Program Pomocy Wybitnie Zdolnym 
  (rok 2018)

 • Na wniosek Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z Warszawy

  XIV Ogólnopolski Konkurs dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie „Lodołamacze”

  (1 kwietnia – 26 września 2019 r.)

 • Na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Warszawy

  Jubileusz 100–lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

  (1 czerwca 2018 r. – 31 października 2019 r.)

 • Na wniosek Polsko–Niemieckiej Współpracy Młodzieży

  Wspólny patronat Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser–Dudy i  Małżonki Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Elke Büdenbender nad projektem „Razem osiągniemy więcej”

  (1 października 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.)

 • Na wniosek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Warszawy

  Program Pomocy Wybitnie Zdolnym

  (rok 2019)

 • Na wniosek Muzeum w Gliwicach

  Wystawa pt. „Żydzi na Górnym Śląsku”

  (wernisaż wystawy 13 grudnia 2018 r.)

 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy

  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska
  (rok 2019)

 • Na wniosek Fundacji „Akogo?” z Warszawy

  Budowa Kliniki Budzik dla Dorosłych na terenie Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

 • Na wniosek Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska z Warszawy

  Patronat nad działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska

  (1 stycznia 2020 r. – 31 sierpnia 2020 r.)

 • Na wniosek Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci z Warszawy

  Program Pomocy Wybitnie Zdolnym

  (październik 2020 r. – październik 2021 r.)

 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy

  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska
  (rok 2021)

 • Na wniosek Olimpiad Specjalnych Polska z Warszawy

  Patronat nad roczną działalnością ruchu Olimpiad Specjalnych Polska

  (rok 2022)

 • Na wniosek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Warszawy

  XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

  (21 czerwca 2022 r. – 31 maja 2023 r.)

Inicjatywy

Inicjatywy