Menu rozwijane

17 września 2022

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości poświęcenia nowego budynku
i kaplicy Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku

 

 

Szanowni Państwo! 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na uroczystości poświęcenia nowego budynku i kaplicy Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku. Dziękując za pamięć i zaproszenie, chcę pogratulować Państwu ukończenia tej niezwykle ważnej inwestycji, a zarazem wyrazić słowa uznania dla Państwa dotychczasowej wieloletniej aktywności prowadzonej z myślą o osobach znajdujących się w potrzebie.

Cieszę się, że w ramach działającego od trzech dekad Caritas Diecezji Ełckiej powstał nowy gmach Centrum Senioralnego, które zapewnia profesjonalną opiekę i daje podopiecznym poczucie bezpieczeństwa. Taka przestrzeń, gdzie można liczyć na troskliwość i duchowe pocieszenie, z pewnością wpływa korzystnie na codzienne funkcjonowanie osób w podeszłym wieku i przyczynia się do poprawy ich samopoczucia. To bez wątpienia wielka zasługa Gospodarzy tego miejsca, a także wszystkich ludzi dobrej woli, którzy są Państwu życzliwi i współtworzą tutaj wyjątkową, rodzinną atmosferę. Oparta na wartościach chrześcijańskich i międzyludzkiej solidarności pomoc, którą świadczą Państwo na co dzień, wkładając w tę pracę dużo sił i całe swoje serce, zasługuje na najwyższy podziw. Jednocześnie taka forma wsparcia przypomina, że bliźniego w potrzebie zawsze należy otoczyć ciepłem i miłością, okazać mu zrozumienie i szacunek, być wrażliwym na jego troski i problemy. I właśnie tak pojmowaną misję realizują Państwo z powodzeniem i pożytkiem, o czym mogłam się przekonać podczas moich niedawnych spotkań w Ełku z uchodźcami z Ukrainy.  

Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie wszystkich zebranych gości i cały personel. Życzę, by nowy budynek długo służył potrzebującym i żeby szczęśliwie kontynuowali Państwo dobroczynną działalność placówki w kolejnych latach.