Menu rozwijane

Pierwsza Dama inicjuje akcję Usłyszeć Dzieci

Szanowni Państwo,

pandemia najbardziej dotknęła dzieci i młodzież, ponieważ izolacja i nauka zdalna mocno wpłynęły na kondycję młodych ludzi, zabierając im relacje rówieśnicze, zabawę i beztroskę. Jako nauczycielka wiem, że młodzi ludzie dużo chętniej i efektywniej uczą się, gdy mogą aktywnie spędzić czas, a przede wszystkim, gdy są w swoim rówieśniczym gronie. Pandemia to bardzo zmieniła, ale przede wszystkim zmieniła dzieci i młodzież, odbierając motywację do prawdziwych, pozawirtualnych relacji z rówieśnikami, zmieniając stosunek do nauki i rozwoju zainteresowań, czasami zmieniła także relacje w rodzinie.

Jestem głęboko przekonana, że my – dorośli – nie możemy tego przegapić, co więcej musimy solidarnie wesprzeć dzieci w wychodzeniu z izolacji. Potraktujmy to jako wyzwanie ponad jakimikolwiek podziałami, by USŁYSZEĆ DZIECI. Mocno wierzę w to, że nawet, gdy się różnimy, łączy nas to, że dzieci są dla nas najważniejsze.

Inicjuję akcję USŁYSZEĆ DZIECI, mając nadzieję, że rodzice, nauczyciele czy opiekunowie znajdą w niej wsparcie w swoich wychowawczych wyzwaniach. Zaprosiłam wielu specjalistów – psychologów, pedagogów, socjologów i lekarzy, by dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem pomogli nam USŁYSZEĆ DZIECI, nawet, gdy One mówią mało, gdy mówić nie chcą, albo gdy krzyczą…

Inicjatywa realizowana będzie w mediach społecznościowych, gdzie emitowane będą rozmowy psychologa z innymi ekspertami w 12-tu cyklicznych odcinkach, w których znajdą Państwo porady i wskazówki m.in. pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów czy lekarzy. Zachęcam Państwa do zadawania naszym specjalistom pytań poprzez facebooka akcji U(słyszeć)DZIECI. W specjalnych wydaniach będą na nie odpowiadać eksperci.

Partnerami mojej inicjatywy są Pani Maria Rotkiel, psycholog, terapeutka rodzinna oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Wierzę, że inicjatywa USŁYSZEĆ DZIECI będzie okazją do tego, by spokojnie, bez presji i w przyjaznej atmosferze przyjrzeć się najważniejszym dziecięcym sprawom i problemom, które pandemia wywołała albo tylko wyostrzyła. Bardzo zależy mi na tym, by akcja stała się dla Państwa przestrzenią do znajdowania odpowiedzi na pytania: jak pomóc dzieciom na nowo odnaleźć się w szkole, wśród rówieśników. Mam nadzieję, że będzie to również okazja do znajdowania sposobów na budowanie dobrych relacji z dziećmi.

Inicjatywy

Inicjatywy