Menu rozwijane

Organizatorem Konkursu „Razem dla Seniorów” pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Konkurs rozstrzygany jest co najmniej w trzech kategoriach:

a)     Młodzi Seniorom; 
b)     Seniorzy Seniorom;
c)     Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów.

Termin nadsyłania zgłoszeń w I edycji Konkursu „Razem dla Seniorów” upływa 31 maja 2022 r.

Inicjatywy

Inicjatywy