Menu rozwijane

Członkowie Kapituły Konkursu:

  1. Minister Bogna Janke, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Przewodnicząca Kapituły
  2. Mirosława Widurek, Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”
  3. Bożena Monika Figiel, koordynator projektów senioralnych Caritas Polska
  4. Laura Łącz, Prezes Agencji Artystycznej „Laura”
  5. Cecylia Melnik, kierownik klubu osiedlowego „Panorama”
  6. Dr n. med. Krzysztof Czarnobilski, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala MSWiA w Krakowie
  7. Łukasz Salwarowski, Prezes Stowarzyszenia Manko, redaktor naczelny Głosu Seniora
  8. Arkadiusz Korycki, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Zakład Problemów Społecznych (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Inicjatywy

Inicjatywy