Menu rozwijane

Kto może zostać uczestnikiem Konkursu?

Zgodnie z §1 Regulaminu Konkursu, uczestnikami Konkursu mogą zostać koła gospodyń wiejskich:

a) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.) lub

b) koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491) lub

c) stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Czy w Konkursie mogą wziąć udział tylko te Koła, które istniały minimum 2 lata przed rejestracją w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich?

Nie. Warunek uczestnictwa w Konkursie polegający na udokumentowaniu minimum 2-letniej działalności Koła nie jest powiązany z datą rejestracji w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR.

Okres 2 lat należy liczyć wstecz od dnia zgłoszenia udziału w Konkursie.

Oznacza to, że jeśli Karta zgłoszeniowa została poprawnie wypełniona i przesłana np. dnia 15 marca 2021 roku, to Koło musi wykazać udokumentowaną działalność za okres nie krótszy niż od dnia 15 marca 2019 roku, niezależnie od tego, kiedy zostało formalnie zarejestrowane np. w Krajowym Rejestrze KGW.

Inicjatywy

Inicjatywy