Menu rozwijane

Zwycięzcy I edycji Konkursu:

 • I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Występach w woj. świętokrzyskim
 • II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Kłopocie w woj. kujawsko-pomorskim 
 • III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Brzozaki” w Brzózie Królewskiej w woj. podkarpackim.

 

Etap ogólnopolski

Uczestnicy etapu ogólnopolskiego Konkursu: 16 Kół – zwycięzców Konkursu na etapie wojewódzkim.

Termin i miejsce przeprowadzenia Konkursu ogólnopolskiego: 19 czerwca 2021 r. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Temat przewodni etapu ogólnopolskiego Konkursu: Regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczące w etapie ogólnopolskim Konkursu może być reprezentowane przez maksymalnie 10 osób.

Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują na specjalnie przygotowanych stanowiskach:

 • aranżację stołu weselnego młodej pary z uwzględnieniem elementów lokalnego folkloru, w tym regionalnych wyrobów rękodzielniczych;
 • specjały kuchni regionalnej;

Ponadto, Koła Gospodyń Wiejskich przygotują i zaprezentują elementy tradycyjnego obrzędu weselnego, charakterystyczne dla regionu reprezentowanego przez Koło, w formie krótkiej inscenizacji słowno–muzyczno–ruchowej.

Nagrody:

Zwycięzcą Konkursu zostanie Koło Gospodyń Wiejskich, które uzyska największą liczbę punktów przyznanych przez komisję konkursową.

Miejsca 2. i 3. oraz 13 wyróżnień otrzymają Koła Gospodyń Wiejskich, które uzyskają kolejno największą, następującą po sobie liczbę punktów.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

1. miejsce — 5.000,00 zł brutto;

2. miejsce — 3.000,00 zł brutto;

3. miejsce — 2.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każda z członkiń Koła uczestnicząca w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w Konkursie 2. i 3. miejsce, otrzymają okolicznościowe statuetki oraz listy gratulacyjne Małżonki Prezydenta RP.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zostaną Laureatami Konkursu otrzymają także zaproszenie do uczestnictwa w Dożynkach Prezydenckich w roku, w którym odbywa się Konkurs.

Finaliści Konkursu otrzymają dyplomy okolicznościowe.

Ogłoszenie wyników:

Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród Kołom Gospodyń Wiejskich, które zajęły w Konkursie 2. i 3. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021 w dniu Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP.

Wręczenie nagród dla Koła, które zajęło w Konkursie 1. miejsce, nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2021, w trakcie głównych uroczystości, w obecności Prezydenta RP.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ].

Etap wojewódzki

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są w terminie od 2 marca do 18 kwietnia 2021 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez:

  • poprawne wypełnienie i podpisanie karty zgłoszeniowej oraz dołączenie do niej wskazanych w Regulaminie załączników, w tym potwierdzenia rejestracji – w przypadku Kół podlegających obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru;
  • nagranie amatorskiego materiału audiowizualnego, przygotowanego i nagranego przez Koło, za pomocą którego zaprezentuje się i przedstawi w dowolny sposób swoją działalność – materiał powinien trwać do 120 sekund i zawierać m.in.: logo i nazwę KGW (lub samą nazwę, jeśli Koło nie posiada logo), najważniejsze informacje o Kole, przedstawienie głównego profilu działalności oraz informacje o realizowanych inicjatywach

Powyższe materiały należy przesłać do 18 kwietnia br. na adres e–mail: [email protected] w następującej formie:

  • wypełnioną kartę zgłoszeniową w formacie *.doc/docx oraz skan podpisanej karty w formacie *.pdf, wraz z załącznikami
  • zrealizowany materiał audiowizualny w formie jednego pliku wideo z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link zamieścić w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Konkurs na szczeblu wojewódzkim składa się z 2 etapów:

 1. oceny formalnej kart zgłoszeniowych
 2. oceny na podstawie przesłanych materiałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każdego województwa – największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifikowane do etapu II.

W II etapie komisja konkursowa – na podstawie materiałów audiowizualnych przygotowanych przez Koła – dokona wyboru Laureatów.

Ogłoszenie wyników etapu wojewódzkiego nastąpi w maju br. i zostanie opublikowane na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – www.prezydent.pl.

Nagrody:

Koło Gospodyń Wiejskich, które w ramach danego województwa zajmie 1. miejsce, otrzyma dyplom Laureata oraz uzyska prawo do reprezentowania województwa podczas ogólnopolskiego etapu Konkursu w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 2. i 3. miejsce otrzymają dyplomy Laureatów.

Koła Gospodyń Wiejskich, które zajmą w etapie wojewódzkim Konkursu 4. i 5. miejsce otrzymają dyplomy–wyróżnienia.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu [POBIERZ].

 

 


Skład Komisji Konkursowej I edycji konkursu

 1. Przewodnicząca Komisji: dr Barbara Fedyszak–Radziejowska  Doradca Prezydenta RP, etnograf, socjolog;
 2. Iwona Bocian–Zaciewska – Dyrektor, Redaktor Naczelna TVP Kobieta;
 3. Jacek Boniecki – Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego;
 4. Danuta Lebioda – Przewodnicząca Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych;
 5. Małgorzata Orlewicz etnograf, menadżer kultury;
 6. Maciej Paradowski – Członek Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP;
 7. Grzegorz Rzeszotarski – Szef Kuchni Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. ks. Andrzej Sochal – Dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, animator działalności Kół Gospodyń Wiejskich;

Sekretarz Komisji: Ewa Mendyk – specjalista w Biurze Wydarzeń Krajowych Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Inicjatywy

Inicjatywy