Menu rozwijane

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP - zdjęcie w treści wpisu

 

Koła Gospodyń Wiejskich to absolutnie polski fenomen. To bardzo ważne, żeby idąc z duchem czasu, kultywować lokalną tożsamość i pielęgnować tradycje. Bardzo za to dziękuję

Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser–Duda
1 października 2020 r

 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

__________

Etap wojewódzki II edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP rozstrzygnięty!

Mamy przyjemność ogłosić, iż decyzją Komisji Konkursowej do etapu ogólnopolskiego Konkursu zostało zakwalifikowanych 16 Kół reprezentujących każde z województw.

Lista zwycięzców etapu wojewódzkiego II edycji
Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

 1. Koło Gospodyń Wiejskich w Brzeziej Łące „Brzeziołączanki” z województwa dolnośląskiego
 2. Koło Gospodyń Wiejskich w Czemlewie z województwa kujawsko–pomorskiego
 3. Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodach z województwa lubelskiego
 4. Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Kowalewianki z województwa lubuskiego
 5. Koło Gospodyń Wiejskich w Lipcach Reymontowskich z województwa łódzkiego
 6. Koło Gospodyń Wiejskich w Kobylance z województwa małopolskiego
 7. Koło Gospodyń Wiejskich w Niemojkach z województwa mazowieckiego
 8. Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chróścinie z województwa opolskiego
 9. Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Sokołowskiej z województwa podkarpackiego
 10. Koło Gospodyń Wiejskich w Długołęce z województwa podlaskiego
 11. Koło Gospodyń Wiejskich w Sokolu z województwa pomorskiego
 12. Koło Gospodyń Wiejskich „Czerwona Jarzębina” w Kamesznicy z województwa śląskiego
 13. Koło Gospodyń Wiejskich „Jaworzanki” w Jaworzu z województwa świętokrzyskiego
 14. Koło Gospodyń Wiejskich w Możnych „ZaMożne” z województwa warmińsko–mazurskiego
 15. Koło Gospodyń Wiejskich Imielno „Imielnianki to fajne Babki” z województwa wielkopolskiego
 16. Koło Gospodyń Wiejskich „Domysłów” z województwa zachodniopomorskiego

Wszystkim uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy za udział, zaś laureatom składamy gratulacje, życząc powodzenia podczas finałowych zmagań.

Wzorem ubiegłego roku dyplomy dla laureatów i uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu zostaną przesłane pocztą.

SZCZEGÓŁY II EDYCJI KONKURSU >>

 

 

O KONKURSIE

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:

 • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
 • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
 • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.

Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:

 • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o których mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. 2018 r. poz. 2212, z późn. zm.),
 • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 491),
 • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Inicjatywy

Inicjatywy