Menu rozwijane

04 stycznia 2022

We wtorek w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama gościła artystów z regionalnego Zespołu Śpiewaczego działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Kawęczyn w woj. lubelskim.

Małżonka Prezydenta rozmawiała ze swoimi gośćmi o międzypokoleniowej współpracy i udziale najstarszych mieszkańców wsi w tworzeniu aranżacji tradycyjnych pieśni. – Jesteśmy grupą, która w swych działaniach łączy trzy pokolenia kobiet i mężczyzn i to jest nasz ogromny atut – mówili artyści. Pierwsza Dama pogratulowała umiejętności wykorzystania zdolności i doświadczenia seniorów oraz młodzieży we wspólnych projektach, łączenia tradycji i szacunku do korzeni z nowoczesnością. – To, co Państwo robią to Państwa wielka zasługa na rzecz polskiej kultury – mówiła Pierwsza Dama.

004_Agata_Kornhauser-Duda_zespol_spiewaczy_Kaweczyn_20220104_GJA_7956.jpg [495.77 KB]

Muzycy zaprezentowali niektóre utwory z repertuaru, który zaprowadził zespół do zwycięstwa w 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz na Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Artyści opowiadali o przygotowaniach do zbliżającego się Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie, o tworzeniu programu artystycznego i zaangażowaniu mieszkańców w promocję gminy.

Chcąc ocalić najważniejsze lokalne tradycje od zapomnienia kilka lat temu zespół nagrał płytę. Działalność stowarzyszenia nie ogranicza się jednak wyłącznie do kultywowania tradycji śpiewu ludowego. Mieszkańcy wsi podtrzymują tradycje rękodzielnicze, jak przygotowywanie wianków, szopek czy palm wielkanocnych. Podczas spotkania z Pierwszą Damą rozmawiano o inicjatywach  dobroczynnych, obrzędach bożonarodzeniowych, aktywizacji seniorów oraz rozwoju polskiej wsi.

010_Agata_Kornhauser-Duda_zespol_spiewaczy_Kaweczyn_20220104_GJB_8041.jpg [243.16 KB]

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kawęczyn zostało założone w 2012 roku, a Zespół Śpiewaczy Kawęczyn, który reprezentuje gminę Kłoczew podczas wydarzeń plenerowych, przeglądów, festiwali i konkursów działa od 2016 r.

Może Cię zainteresować Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Zalesiu Pierwsza Dama z wizytą u seniorów w Kończyskach Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Spotkanie Małżonki Prezydenta z gospodyniami z Zalesia