Menu rozwijane

20 września 2022

W dniach 20–22 września 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda przebywa w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Towarzysząca mu Małżonka we wtorek wzięła udział w spotkaniu Pierwszych Dam w ramach Trójkąta Lubelskiego. 

Rozmowa Małżonek Prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy odbyła się w Instytucie Ukraińskim w siedem miesięcy od rozpoczęcia niesprowokowanej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Agata Kornhauser–Duda, Ołena Zełenska i Diana Nausėdienė wyraziły przekonanie, że spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego jako formatu współpracy regionalnej okazały się bardzo cenne w obecnych okolicznościach. Odbywają się one już na wszystkich możliwych szczeblach formalnych, począwszy od prezydentów, poprzez premierów, aż po ministrów i krajowych koordynatorów. Dlatego Pierwsze Damy postanowiły wzbogacić współpracę o własny nieformalny wkład w dziedzinie humanitarnej czy edukacyjnej.

09__Agata_Kornhauser_Duda_Diana_Nausediene_Litwa_OlenA_Zelenska_Ukraina_20220920_GJB_6243.jpg [517.87 KB]

Rosyjska inwazja spotęgowała oraz wykreowała nowe problemy. Do tych najważniejszych oraz najpilniejszych należą zdaniem Małżonek Prezydentów te związanie z migracją, edukacją i zdrowiem. Agata Kornhauser–Duda i Diana Nausėdienė zadeklarowały wolę dalszego wsparcia ukraińskich władz oraz obywateli.

W Nowym Jorku panie rozmawiały o efektach dotychczasowej współpracy i przyszłych projektach, szczególnie w obszarach edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce i na Litwie, o odbudowie szkół oraz systemu szkolnictwa w Ukrainie. Poruszyły także kwestię szkoleń dla ukraińskich lekarzy i personelu medycznego prowadzonych przez polskich i litewskich specjalistów.

Może Cię zainteresować Kancelaria Prezydenta dla Ukrainy. Transport z pomocą trafił do kolejnych miejscowości Pierwsze Damy Polski i Litwy o działaniach na rzecz uchodźców

Od początku agresji Rosji na Ukrainę w polskim systemie oświaty zarejestrowano prawie 200 tys. ukraińskich dzieci i młodzieży. Pierwsza Dama RP relacjonowała rozmowy, które podjęła podczas niedawnej wizyty we Lwowie: z nauczycielkami uczącymi języka polskiego w ukraińskich szkołach oraz polskimi pedagogami. Ołena Zełenska przyznała, że liczba uczniów w działających w Ukrainie szkołach nie zmienia się, ponieważ miejsca dzieci, które uczą się za granicą, głównie w Polsce, zajmują uczniowie, którzy uciekli z terenów objętych działaniami wojennymi. Panie rozmawiały także o problemie migracji; mówiono o przedsięwzięciach na rzecz ułatwienia Ukraińcom pobytu w naszym kraju.

13__Agata_Kornhauser_Duda_Diana_Nausediene_Litwa_OlenA_Zelenska_Ukraina_20220920_GJB_6319.jpg [613.09 KB]

Polska podjęła działania legislacyjne ułatwiające obywatelom Ukrainy podejmowanie pracy w Polsce, a także szereg działań pozalegislacyjnych wspierających obywateli Ukrainy w praktycznym funkcjonowaniu na rynku pracy. Wprowadzono też m.in. przepisy ułatwiające dostęp do szkoleń, w tym programy szkoleniowe dla kadry medycznej. Zarówno w naszym kraju jak i za granicą zorganizowano opiekę nad dziećmi pozostającymi w pieczy zastępczej i osobami dorosłymi i niepełnoletnimi z niepełnosprawnościami.

Pierwsza Dama RP od początku wojny w Ukrainie działa na rzecz uchodźców, inicjowała i współorganizowała ewakuację najciężej chorych dzieci z ukraińskich szpitali i ośrodków opiekuńczych czy transporty żywności, sprzętu, medycznego i niezbędnych artykułów do Ukrainy. Akcja prowadzona przez Kancelarię Prezydenta RP „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która dzięki życzliwości i zaangażowaniu wielu polskich firm, organizacji oraz instytucji państwowych została rozszerzona i obecnie trafia do wszystkich potrzebujących wsparcia mieszkańców Ukrainy będzie kontynuowana.

Może Cię zainteresować Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Ołeny Zełenskiej Prezydent RP z wizytą w Stanach Zjednoczonych

Panie zastanawiały się nad możliwościami i kierunkami rozwoju współpracy również za pośrednictwem działających na rzecz wsparcia humanitarnego, edukacji i zdrowia organizacji non profit. Podkreślały, że wszystkie poruszane tematy muszą być rozpatrywane w perspektywie działań długofalowych.

Diana Nausėdienė podjęła kwestię celowanej i specjalistycznej pomocy osobom, które w wyniku doznanych podczas wojny obrażeń borykają się z niepełnosprawnością, mówiono też o pomocy psychologicznej dla dzieci i dorosłych.

18__Agata_Kornhauser_Duda_Diana_Nausediene_Litwa_OlenA_Zelenska_Ukraina_20220920_GJA_6440.jpg [812.23 KB]

Następnie Małżonki Prezydentów wzięły udział w brunchu organizowanym przez Pierwszą Damę Ukrainy dla uczestników Szczytu Pierwszych Dam i Dżentelmenów. W lipcu w Kijowie odbył się II Szczyt Pierwszych Dam i Dżentelmenów, w którym na zaproszenie Ołeny Zełenskiej wzięła udział Agata Kornhauser–Duda. Do wydarzenia dołączył także Prezydent Andrzej Duda. Wydarzenie „Ukraina i świat: Przyszłość, którą (od)budujemy razem” zgromadziło 23 Pierwsze Damy i prawie pięćdziesiąt gwiazd, przywódców państw i szefów organizacji międzynarodowych. Jak przekazała Pierwsza Dama Ukrainy w efekcie szczytu udało się zebrać 5,9 miliona dolarów, które pozwoliły na zakup 87 karetek. 

Może Cię zainteresować Lwów. Pierwsza Dama odwiedziła Centrum Medyczne dla Dzieci i Miejski Szpital Kliniczny Prezydent RP i Małżonka do uczestników Szczytu Pierwszych Dam i Dżentelmenów w Kijowie

28 lipca 2020 r. w Lublinie został powołany Trójkąt Lubelski – nowa platforma współpracy między Polską, Litwą i Ukrainą. Deklarację o utworzeniu takiego formatu podpisali ministrowie spraw zagranicznych Polski (Jacek Czaputowicz), Litwy (Linas Linkevičius) i Ukrainy (Dmytro Kułeba). Ma on na celu promowanie i intensyfikowanie współpracy w zakresie bezpieczeństwa, pogłębianie trójstronnych więzi wojskowych i obronnych poprzez wykorzystanie pełnego potencjału NATO i Unii Europejskiej, dalszy rozwój współpracy gospodarczej i społecznej oraz wzmacnianie Partnerstwa Wschodniego UE.

_____________________________________

Pozostałe informacje o wizycie Prezydenta RP i Małżonki w Stanach Zjednoczonych: