Menu rozwijane

13 maja 2022

W Pałacu Prezydenckim gościli dzisiaj uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach. Jak podkreślali ich wychowawcy zadaniem każdej szkoły jest kształcenie postaw patriotycznych i obywatelskich przyszłych pokoleń, czego spotkanie z Pierwszą Damą RP jest wyjątkowym elementem. Dzieci zwiedziły siedzibę głowy państwa, dowiedziały się czym charakteryzuje się urząd Prezydenta RP, gdzie odbywają się najważniejsze uroczystości i wydarzenia oraz jakie obowiązki spoczywają na Pierwszej Damie.

003_Agata_Kornhauser-Duda_dzieci_SP8_Siedlce_20220513_GJB_7262.jpg [445.38 KB]

Podczas spotkania z uczniami Agata Kornhauser–Duda pytała ich o wrażenia ze zwiedzania pałacu, tłumaczyła związki z tym miejscem małego Fryderyka Chopina, mówiła o przeznaczeniu poszczególnych sal i codziennej pracy Kancelarii.

Ci z uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego pochwalili się przed Pierwszą Damą zdobytą dotychczas wiedzą. Część rozmowy poświęcono książkom i zaletom wynikającym z czytania, ulubionym lekturom i bohaterom dziecięcej literatury. Dyskutowano także o Krakowie i Smoku Wawelskim, szkolnych wycieczkach, marzeniach i zbliżającym się końcu roku szkolnego. Pierwsza Dama życzyła dzieciom udanych wakacji i wypoczynku, który pozwoli im z zapałem powrócić do nauki we wrześniu.