Menu rozwijane

28 marca 2022

Małżonka Prezydenta rozmawiała z dr. Jackiem Siewierą, oficerem, lekarzem i prawnikiem o pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy i uchodźców.

Dr Siewiera został dwukrotnie odznaczony przez Prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Zasługi za Dzielność: za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego podczas misji w Lombardii w ramach przeciwdziałania COVID–19 oraz za wybitne zasługi w pracy naukowo–badawczej  i dydaktycznej w dziedzinie nauk medycznych, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony zdrowia. Jest kierownikiem Oddziału Klinicznego Medycyny Hiperbarycznej w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie i założycielem Centrum Ratownictwa.

W poniedziałek mówił o pomocy humanitarnej dla Ukrainy, szczególnie transportach medycznych, jak również o działaniach w ramach State Pertnership Program.

Rozmawiano o bieżących potrzebach mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w kraju. Pierwsza Dama utrzymuje regularny kontakt z Polakami oraz Ukraińcami polskiego pochodzenia dzięki relacjom nawiązanym przez lata współpracy Kancelarii Prezydenta w ramach akcji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Podjęto także ważną kwestię koordynacji pomocy humanitarnej na rzecz uchodźców, którzy trafili do Polski oraz współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

2.jpg [496.49 KB]