Menu rozwijane

12 lipca 2022

Małżonka Prezydenta przyjęła w Belwederze Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generała Jarosława Mikę.

Rozmowa dotyczyła zaangażowania Wojska Polskiego podczas organizacji transportów humanitarnych do Ukrainy oraz ewakuacji chorych dzieci z ogarniętego wojną kraju. Pierwsza Dama od początku konfliktu angażowała się we wsparcie ewakuacji najbardziej wymagających grup, jak dzieci pozostające w pieczy zastępczej, dotknięte niepełnosprawnościami, dzieci chore i wymagające hospitalizacji. Zabiegała także o międzynarodową solidarność i wsparcie dla przebywających w Polsce uchodźców.

W Belwederze mówiono o szkolnictwie mundurowym w Polsce, które w ostatnich latach cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży. Podkreślano, że bezpieczeństwo nie odróżnia płci, a stereotyp, że praca w wojsku i służbach mundurowych to praca typowo męska, na szczęście zanika. Pierwsza Dama zauważyła, że coraz więcej kobiet zajmuje wysokie stanowiska zarówno w policji, jak w straży granicznej, straży pożarnej i w wojsku.  

________________________________________

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada za planowanie i realizację zadań mających na celu właściwe przygotowanie podległych sił i środków Sił Zbrojnych RP do obrony granic i niepodległości państwa, zapewnienia bezpieczeństwa obywateli oraz wsparcia międzynarodowego pokoju w ramach zobowiązań sojuszniczych.