Technologie Przyszłości

  • Prezydent RP zainicjował dyskusję na temat wyzwań, jakie stoją przed polskimi przedsiębiorcami w zakresie innowacji w perspektywie 5 - 10 - 20 lat. Celem jest określenie warunków, które muszą zostać spełnione, żeby polskie firmy stały się liderami w zakresie kluczowych technologii przyszłości (biotechnologia, gospodarka cyfrowa, energia i środowisko, zaawansowane materiały). 
  • Rozwój technologii cyfrowych, biotechnologii, nowych zaawansowanych materiałów oraz technologii pojawiających się w obszarach energetyki i środowiska, a także rewolucja związana z wejściem do powszechnej eksploatacji technologii sztucznej inteligencji i robotów – to wszystko niezwykle szybko zmienia świat i gospodarkę, w której żyjemy.
  • Sprzyjające otoczenie regulacyjne jest jednym z warunków rozwoju innowacyjności, której nieodłączną cechą jest wysoki poziom ryzyka. Każda z branż spotyka się z innymi wyzwaniami, ma inny potencjał i inne potrzeby, stąd potrzeba rozmowy z przedstawicielami poszczególnych sektorów.
  • Dotychczas w ramach cyklu konferencji „Technologie Przyszłości” odbyły się spotkania dedykowane biotechnologii, elektromobilności i przemysłowi kosmicznemu:

19 października 2017 roku - Technologie Przyszłości. Biotechnologia”.

17 stycznia 2018 roku - Technologie Przyszłości. Elektromobilność”.

22 października 2018 roku - Technologie Przyszłości. Przemysł kosmiczny

 

  • Branże biotechnologiczna, elektromobilność oraz przemysł kosmiczny to bardzo ważne gałęzi polskiego przemysłu, które już dziś mają potencjał do tego, by stać się kolejnymi kołami zamachowych gospodarki, mającymi znaczący wkład w rozwój kapitału ludzkiego i rynek pracy.
  • W czasie każdej z konferencji przewidziano udział przedstawicieli perspektywicznych technologii różnych branż, którzy prezentują specyfikę swojego sektora, opowiadają o swoich sukcesach oraz zastanawiają się nad warunkami, jakie muszą być spełnione, aby stać się liderem w zakresie technologii przyszłości.

 

20 listopada 2019 roku w ramach cyklu odbyło się także spotkanie w formie śniadania pt. Motorsport kołem zamachowym gospodarki i szansą rozwoju dla młodzieży. Goście Prezydenta RP dyskutowali o rozwoju sportu motorowego i przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, wskazując na potrzeby i wyzwania stojące przed polską gospodarką w kontekście motoryzacji.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.