Menu rozwijane

PJ_logo300.png [15.67 KB]

 

 1. W październiku 2018 roku przedstawiciele ministerstw i innych instytucji uroczyście podpisali deklarację na rzecz prostej komunikacji w urzędzie. Uroczystość odbyła
  w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Podpisując ją, sygnatariusze zobowiązali się, że będą m.in.:
 • dążyć do tego, aby ich pracownicy doskonalili kompetencje niezbędne do przestrzegania zasad prostego języka w mowie i piśmie;
 • tworzyć standardy językowe i zachęcać pracowników do ich stosowania;
 • uwrażliwiać pracowników na potrzeby innych – bez względu na wiek, poziom niepełnosprawności czy poziom wykształcenia;
 • wprowadzać rozwiązania zgodnie z ideą prostego języka oraz propagować je wśród innych.

Każdy podmiot, który przystępuje do projektu, wypracowuje swój model pracy z prostym językiem. Liderzy prostego języka realizują działania w poszczególnych instytucjach.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej od kilku lat dąży do tego, aby prosty język stał się standardem w polskich urzędach. Wspólnie z innymi instytucjami stara się, aby był obecny w całej komunikacji pisemnej służby cywilnej – zgodnie z Zaleceniami Szefa Służby Cywilnej z grudnia 2020 r. Ministerstwo dba także o to, aby wprowadzać zasady prostego języka w praktyce.

 1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podpisała deklarację 3 października 2019 roku. W imieniu KPRP podpis złożyła Pani Grażyna Ignaczak – Bandych, ówczesna Dyrektor Generalna w KPRP. 
 1. Zespół Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Biurze Szefa Kancelarii zorganizował w 2019 i w 2020 roku, jeszcze przed pandemią koronawirusa, szkolenia dla dyrektorów i kadry kierowniczej. Odbyły się także szkolenia dla pracowników i liderów prostego języka, które miały za zadanie przedstawić główne zasady projektu oraz przygotować pracowników do upraszczania pism urzędowych. Zajęcia prowadzili wykładowcy Poradni Językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 1. W okresie pandemii w 2020 i w 2021 roku zamieszczone zostały w intranecie KPRP, w zakładce „Prosto i Kropka” informacje o najnowszych pomysłach i projektach związanych z prostym językiem: np. z jakimi wyzwaniami spotykamy się w komunikacji zdalnej; kiedy piszemy wyrazy z dużej litery; co powinniśmy zrobić przed przygotowaniem tekstu urzędniczego. Zamieszczony został także słowniczek poprawnej pisowni oraz pigułka wiedzy o prostej polszczyźnie. Do wszystkich tekstów dołączone są materiały z sesji, z konferencji, z forum o prostym języku oraz z kwartalnika „Prosto i Kropka”, który przygotowuje zespół pracowników z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. 
 1. W listopadzie 2021 roku odbyło się III Forum Prostego Języka, w którym wzięli udział: liderzy prostego języka, przedstawiciele sygnatariuszy „Deklaracji na rzecz upraszczania języka”, kadra zarządzająca urzędów oraz pracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Forum, które odbyło się w wersji hybrydowej, wpisuje się w cykliczne co roczne spotkania sygnatariuszy „Deklaracji na rzecz upraszczania języka”.

W programie Forum znalazł się m.in. wykład zatytułowany Veni, vidi, vici – sztuka komunikacji z myślą o odbiorcy, który wygłosił gość specjalny prof. Jerzy Bralczyk, członek m.in. Rady Języka Polskiego i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Mówił m.in. o tym, żeby nie posługiwać się językiem w sposób prostacki; by rezygnować z szablonów, bo one denerwują naszego odbiorcę.

Koordynatorem projektu w KPRP jest Biuro Dialogu i Korespondencji, przedstawicielem Grzegorz Kozyra, główny specjalista w BDK.