Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

Głównymi zadaniami Biura są:

 

1) utrzymywanie kontaktów z Polakami poza granicami kraju,

2) współpraca z podmiotami polonijnym i emigracyjnymi, w tym w celu zachowania dóbr kultury i popularyzacji wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym w kraju i za granicą,

3) przygotowywanie założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta RP.

 

Kontakt:
e-mail:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro ds. kontaktu z Polakami za Granicą
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa
Telefon: +48 22 695 15 61 (w godz. 8:15 - 16:15)

 

Czym zajmuje się Biuro ?
  • bierze udział w organizacji wizyt zagranicznych oraz ważnych rocznic i wydarzeń związanych z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą, w których uczestniczy Prezydent RP,
  • podejmuje działania na rzecz integracji i równouprawnienia środowisk polonijnych i polskich za granicą w zakresie współpracy z instytucjami krajowymi działającymi na rzecz Polonii i Polaków za granicą,
  • współpracuje z instytucjami, które zrzeszają organizacje Polonii i Polaków w poszczególnych krajach oraz z Radą Polonii Świata,
  • we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz organizacjami pozarządowymi prowadzi sprawy interwencyjne.

Dzięki sygnałom zgłaszanym do Biura gromadzona jest wiedza na temat problemów Polonii i Polaków za granicą. Służy ona pracownikom Kancelarii Prezydenta RP do opracowywania systemowych rozwiązań, w tym propozycji legislacyjnych. Projekty ustaw - jako inicjatywy ustawodawcze Prezydenta RP - przekazywane są do Sejmu RP.

Czy Biuro może finansowo wspomagać Rodaków oraz inicjatywy kulturalne za granicą?

 

Kancelaria Prezydenta RP nie posiada środków przewidzianych na wydatki inne niż te, związane z funkcjonowaniem Kancelarii. Biuro współpracuje przy realizacji projektów realizowanych przez Senat RP, MSZ oraz organizacje pozarządowe.

 

Czy Biuro udziela porad prawnych?

 

W Kancelarii Prezydenta RP działa odrębne Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej, które kontynuuje inicjatywę powstałą podczas kampanii wyborczej, znaną jako „Duda Pomoc”.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.