Poniedziałek, 24 lutego 2020

Naukowcy o integracji zawodów pomocowych

W Belwederze odbyła się konferencja „Profesje i zawody pomocowe – drogi integracji” organizowana w ramach prac sekcji Polityka społeczna, rodzina Narodowej Rady Rozwoju. Konferencja zgromadziła naukowców zajmujących się w swoich badaniach polityką społeczną, pedagogiką społeczną, pracą socjalną, a także praktyków – pracowników socjalnych, asystentów rodziny, psychoterapeutów, którzy przybyli z całej Polski.

 

Podczas konferencji eksperci przedstawili diagnozę sytuacji zawodów pomocowych. Skupili się przy tym na rozpoznaniu potrzeb rozwojowych i szans na integrację ponadbranżową. Wskazano możliwe rozwiązania, m.in. prawno-instytucjonalne, wspierające profesjonalizację, integrację i rozwój zawodów pomocowych. Jeden z paneli dyskusyjnych konferencji został poświęcony możliwości wykorzystania centrów usług społecznych do integracji zawodów pomocowych.

 

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na braki kadrowe w profesjach pomocowych, które są powiązane z małym prestiżem zawodów pomocowych i niskimi zarobkami w branżach związanych ze świadczeniem szeroko rozumianych usług społecznych. Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na podjęcie nauki na uczelniach wyższych na kierunku „Polityka społeczna”, a także na kierunkach przygotowujących do pracy w profesjach pomocowych. Podkreślono, że w dłuższej perspektywie to zjawisko może skutkować tym, że osoby potrzebujące wsparcia nie będą mogły uzyskać niezbędnej pomocy usługowej, bo nie będzie profesjonalistów. Został zgłoszony postulat utworzenia na uczelniach wyższych kierunków zamawianych przygotowujących do pracy w zawodach pomocowych – studenci byliby na nie przyjmowani na preferencyjnych warunkach.

 

Konferencja to wydarzenie towarzyszące organizowanemu przez Kancelarię Prezydenta RP Kongresowi Profesji i Zawodów Pomocowych, który odbył się dzień później, 25 lutego 2020 roku.

 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.