Poniedziałek, 22 marca 2021

We wtorek Rada ds. Rolnictwa zajmie się projektem KPO

Przygotowany przez rząd projekt Krajowego Planu Odbudowy będzie przedmiotem obrad wtorkowego posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; oczekujemy precyzyjnej informacji, ile środków z KPO trafi na obszary wiejskie – powiedział szef Rady Jan Krzysztof Ardanowski.


Zobacz także: Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich o systemie emerytalnym rolników Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich J.K. Ardanowski przypomniał, że Rada na styczniowym posiedzeniu zajmowała się innym rządowym dokumentem – projektem Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zaznaczył, że zdaniem prezydenckich ekspertów musi on zostać poprawiony. – Ministerstwo Rolnictwa pracuje w tej chwili nad jego korektą. Szereg uwag zostało zgłoszonych. Uwagi te polegają m.in. na tym, że jest zbyt mało środków na realizację stawianych rolnictwu zadań w ramach nowej europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności Zielonego Ładu – dodał.

 

J.K. Ardanowski zaznaczył, że minister rolnictwa Grzegorz Puda oraz inni przedstawiciele rządu zapewniali, że „te niedostatki finansowania Wspólnej Polityki rolnej zostaną poprawione poprzez transfer środków z Polityki Spójności i funduszy na Krajowy Plan Odbudowy”. – Teraz mamy w konsultacjach ten Krajowy Plan Odbudowy zaprezentowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Analizujemy jego zapisy oraz to, czy zapowiedziane środki na uzupełnienie brakujących funduszy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej tam się znajdą; to będzie przedmiotem wtorkowego posiedzenia – powiedział.

 

Zaznaczył, że zgodnie z tabelami finansowe, środki, które zostały dołączone do projektu „są z jednej strony bezpośrednio dedykowane rolnictwu i obszarom wiejskim, to jest około 500 mln euro na wsparcie krótkich łańcuchów przetwórstwa rolno-spożywczego”. Dodał, że „to nie dotyczy bezpośrednio gospodarstw, ale całego łańcucha produkcji żywności.

 

– Oczekuję, że możliwość korzystania z tych pieniędzy będą mieli również rolnicy, którzy chcieliby się zająć również przetwórstwem, choćby w ramach rolniczego handlu detalicznego czy produkcji „małej, ograniczonej, lokalnej”, tzw. MOL-a, a nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną działalność gospodarczą – powiedział.


J.K. Ardanowski zaznaczył, że w KPO zapisane zostały również środki na gospodarkę wodno-kanalizacyjną na obszarach poza aglomeracjami. – Wydaje mi się, że Komisja Europejska będzie miała co do tego wątpliwości , ale twardo trzeba się upierać, żeby środki na obszary wiejskie były – podkreślił.


Dodał, że w KPO jest też szereg programów horyzontalnych, które dotyczą całego społeczeństwa nie tylko mieszkańców wsi czy rolników, jak czyste powietrze, rozwój internetu na obszarach wiejskich, cyfryzacja administracji. – Myślę, że należałoby bardziej precyzyjnie wskazać, jaki procent tych środków trafi do mieszkańców obszarów wiejskich, ponieważ jeżeli to jest zawarte w bardzo dużych programach, które nie są precyzyjnie opisane, to rodzi się niepokój – zresztą wykorzystuje to opozycja – że tych środków w KPO dla polskiej wsi i rolnictwa jest bardzo mało – mówił. – Chcemy zapytać zarówno ministra od funduszy europejskich, jak i ministra rolnictwa, ile tych środków trafi na obszary wiejskie w ramach KPO? Jeżeli takiej precyzyjnej informacji nie ma, to trudno jest tłumaczyć mieszkańcom wsi, że w Krajowym Planie Odbudowy również ich interesy są zabezpieczone – uważa  J.K. Ardanowski.
(PAP)
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.