Poniedziałek, 21 września 2020

Spotkanie z Prezydentem z okazji podsumowania prac NRR w kadencji 2015–2020

W ogrodach Pałacu Prezydenckiego odbyło się spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy z członkami Narodowej Rady Rozwoju. Prezydent podziękował za ich zaangażowanie podczas minionych 5 lat. Wyraził przekonanie, że merytoryczne wsparcie Narodowej Rady Rozwoju, jako gremium skupiającego ludzi o różnych specjalizacjach, różnym osobistym życiowym doświadczeniu i reprezentujących zróżnicowane środowiska – niesie ze sobą ogromną wartość. Jest to istotny zasób urzędu Głowy Państwa, który przyczynił się do wypracowania wielu dobrych dla Polski rozwiązań, w tym także – legislacyjnych.

 

Narodowa Rada Rozwoju to gremium konsultacyjno-doradcze przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda powołał Narodową Radę Rozwoju 16 października 2015 roku.

 

Założeniem NRR było stworzenie płaszczyzny dla debaty programowej nt. rozwoju Polski i wypracowanie stanowisk wykraczających poza horyzont bieżącej polityki. Jako główne zadanie Rady przyjęto formułowanie celów strategicznych oraz proponowanie metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w kluczowych dziedzinach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i wskazywanie zagrożeń w perspektywie przyszłości Polski.

 

Ustanowienie Narodowej Rady Rozwoju Prezydent RP Andrzej Duda zapowiadał jeszcze w trakcie pierwszej kampanii prezydenckiej, jako swego rodzaju kontynuację formuły gremium powołanego przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w styczniu 2010 roku. Rada w czasie prezydentury Lecha Kaczyńskiego odbyła dwa posiedzenia – pierwsze poświęcone demografii, drugie - finansom. W kwietniu 2010 roku miało się odbyć trzecie posiedzenie; tym razem na temat systemu ochrony zdrowia. Pierwsze posiedzenie Rady pod auspicjami Prezydenta Andrzeja Dudy - „Bezpieczeństwo zdrowotne Polaków – diagnoza sytuacji” – było więc bezpośrednim nawiązaniem do dziedzictwa Lecha Kaczyńskiego.

 

W latach 2015 – 2020 Narodowa Rada Rozwoju przygotowała liczne ekspertyzy i opinie. Członkowie NRR byli zaangażowani w prace legislacyjne dotyczące prezydenckich projektów ustaw. Rada obradowała na 8 posiedzeniach plenarnych z udziałem Prezydenta RP i pracowała w dziewięciu sekcjach tematycznych, które łącznie odbyły ponad 350 zebrań, także z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.