Nagroda „Dla Dobra Wspólnego”

16 lutego 2021 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga przy ul. 25 Czerwca 70 w Radomiu odbyła się gala finałowa V edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”.  RELACJA >>

 

Podczas obrad inaugurujących prace nad V edycją Nagrody wyłoniono – spośród 82 nadesłanych zgłoszeń – nominowanych w czterech kategoriach.

 

 

Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” promuje postawy, działania i projekty obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską.

 

Relacje z gal finałowych poprzednich edycji:

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:
 • Człowiek – lider
 • Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
 • Instytucja – organizacja
 • Nagroda Specjalna im. Piotra Pawłowskiego

Celem Nagrody jest:

 • wzmocnienie Rzeczypospolitej poprzez kreowanie patriotycznych postaw obywatelskich;
 • wspieranie idei budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 • umacnianie świadomości obywatelskiej, solidarności oraz budowanie kapitału społecznego;
 • zachęcanie obywateli do czynnego uczestnictwa obywatelskiego oraz podejmowania aktywności na rzecz dobra wspólnego.


Przyznanie Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” następuje poprzez rekomendację członków Kapituły Nagrody.

Nagroda jest cykliczna i przyznawana corocznie.

Nagrodę w każdej kategorii – jednemu z nominowanych kandydatów przedstawionych przez Kapitułę – przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent RP może przyznać nagrodę więcej niż jednemu podmiotowi w każdej kategorii lub zrezygnować z jej przyznania.

 

Skład Kapituły:

 

 • Wojciech Kolarski – Sekretarz Kapituły, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP;
 • dr hab. Marek Rymsza – Doradca Prezydenta RP, koordynator sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR;
 • Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
 • Renata Koźlicka-Glińska – Dyrektor Programowy, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności;
 • prof. dr hab. Ewa Leś – członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR w latach 2015-2020, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Kierownik Zakładu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2009-2019 >> NRR;
 • śp. ks. Stanisław Jurczuk [zm. 11.04.2020] członek sekcji „Polityka społeczna, rodzina” NRR, duszpasterz niepełnosprawnych archidiecezji warszawskiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej;
 • Przemysław Omieczyński – Prezes Zarządu Fundacji Niepodległości;
 • ks. dr Wojciech Sadłoń – Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego;
 • ks. dr Stanisław Słowik – Dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej;
 • Marek Borowski – Prezes Federacji Polskich Banków Żywności;
 • dr Ryszard Kamiński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • Ewa Pawłowska – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

 

śp. Piotr Pawłowski –  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji i Fundacji Integracja, członek Kapituły Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego” w latach 2016-2018

 

Uroczystość powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Dla Dobra Wspólnego” odbyła się 12 lipca 2016 roku w Pałacu Prezydenckim. Nominacje, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wręczyła minister Małgorzata Sadurska, Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zobacz relację>>

 

Szczegółowe pytania dotyczące tegorocznej edycji Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” prosimy kierować pod nr tel.: 22 695 26 56 lub 22 695 28 18, 22 695 21 59, mail:

 

 

 

Adres korespondencyjny:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Biuro Dialogu i Korespondencji
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10

z dopiskiem:

„Nagroda Prezydenta RP Dla Dobra Wspólnego

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.