Kongres Poradnictwa - formularz

Nazwa organizacji (pole wymagane)


Forma prawna prowadzonej działalności (pole wymagane)


Zasięg działania organizacji/instytucji (pole wymagane)


Organizacja parasolowa
Rodzaj prowadzonego poradnictwa


Od kiedy organizacja/instytucja prowadzi działalność? (rok rozpoczęcia)


Email (pole wymagane)


Numer telefonu


Adres strony internetowej


Adres profilu w mediach społecznościowych


Adres pocztowy organizacji/instytucji (ulica, numer budynku/lokalu, miejscowość, kod pocztowy) (pole wymagane)


ZGŁASZANA OSOBA - imię i nazwisko (możliwe zgłoszenie kilku osób) (pole wymagane)


ZGŁASZANA OSOBA - funkcja w organizacji


ZGŁASZANA OSOBA - adres email (pole wymagane)


ZGŁASZANA OSOBA - nr tel.


Wybieram sesję panelową (pole wymagane)


DANE OSOBOWE: Wyrażam zgodę, aby dane zawarte w formularzu zostały wykorzystane przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu organizacji i rozliczenia Kongresu. Odwołanie zgody jest możliwe w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości na adres: bipp[at]prezydent.pl. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem Kongresu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami obowiązującym w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że brak danych w polach oznaczonych jako wymagane uniemożliwia zgłoszenie przedstawicieli instytucji/organizacji i ich udział w Kongresie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych (pole wymagane)
MATERIAŁY: Wyrażam zgodę, na otrzymywanie drogą elektroniczną materiałów informacyjnych po Kongresie oraz powiadomień i zaproszeń na wydarzenia związane z tematyką Kongresu
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.