Pismo Marszałka Senatu PRL do Prezydenta PRL z 25 listopada 1989 r. przesyłające uchwałę nr 12 z 24 listopada 1989 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu – 1033/47 k. 3-4
 

Pliki do pobrania

1033/47k.3-4

Kopia zarządzenia nr 7/89 Prezydenta PRL z 29 listopada 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PRL i notatka Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta PRL dla Prezydenta z 28 listopada 1989 r. w powyższej sprawie – 1033/47 k. 6-9
 

Pliki do pobrania

1033/47k.6-9

Pismo Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta PRL do Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu i Wojewody Opolskiego z 24 listopada 1989 r. w sprawie wyborów uzupełniających – 1033/47 k. 21-25
 

Pliki do pobrania

1033/47k.21-25

Zespół Rad Narodowych – podstawowe zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających (…) z 22 listopada 1989 r. - 1033/47 k. 29-29a
 

Pliki do pobrania

1033/47k.29-29a

Protokół nr 18/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 6 grudnia 1989 r. – 1033/47 k. 30-32
 

Pliki do pobrania

1033/47k.30-32

Wydawnictwa Akcydensowe – orientacyjne ceny druków wyborczych z 7 grudnia 1989 r. – 1033/47 k. 38-39
 

Pliki do pobrania

1033/47k.38-39

Protokół nr 19/89 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 14 grudnia 1989 r. – 1033/47 k. 41-44
 

Pliki do pobrania

1033/47k.41-44

Informacja o dotychczasowym przebiegu prac przygotowawczych do wyborów uzupełniających do Senatu PRL – 1033/47 k. 45-48

 

Pliki do pobrania

1033/47k.45-48

Plan pracy Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu PRL w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego oraz do Sejmu w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni – grudzień 1989 – luty 1990 r. – 1033/47 k. 50-52
 

Pliki do pobrania

1033/47k.50-52

Protokół nr 20/90 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 18 stycznia 1990 r. – 1033/47 k. 53-55
 

Pliki do pobrania

1033/47k.53-55

Informacja nr 2 z 17 stycznia 1990 r. o przebiegu prac przygotowawczych do wyborów uzupełniających do Senatu PRL w woj. opolskim oraz do Sejmu RP w okręgu nr 22 – 1033/47 k. 56-63
 

Pliki do pobrania

1033/47k.56-63

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 25 stycznia 1990 r. o wynikach inspekcji prac przygotowawczych do wyborów uzupełniających (…) – 1033/47 k. 64-70
 

Pliki do pobrania

1033/47k.64-70

Pismo Szefa Kancelarii Prezydenta PRL do Ministra Szefa Urzędu Rady Ministrów wnioskujące o czasowe zakazanie sprzedaży i spożyciu napojów alkoholowych o zwartości powyżej 4,5% alkoholu w woj. opolskim i woj. gdańskim w dniu wyborów uzupełniających – 1033/47 k. 71
 

Pliki do pobrania

1033/47k.71

Protokół nr 21/90 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 stycznia 1990 r. – 1033/47 k. 72-74
 

Pliki do pobrania

1033/47k.72-74

Protokół nr 22/90 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 6 lutego 1990 r. – 1033/47 k. 85-88
 

Pliki do pobrania

1033/47k.85-88

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z 5 lutego 1990 r. o wynikach inspekcji prac przygotowawczych do wyborów uzupełniających do Sejmu RP (mandat nr 89) w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni – 1033/47 k. 89-91
 

Pliki do pobrania

1033/47k.89-91

Plan organizacji pracy Państwowej Komisji Wyborczej w okresie od 18 lutego 1990 r. w związku z ponownym głosowaniem w wyborach uzupełniających do Senatu RP w województwie opolskim – 1033/47 k. 106-108
 

Pliki do pobrania

1033/47k.106-108

Teleks Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu i Kierownika Wojewódzkiego Biura Wyborczego w Opolu z 7 lutego 1990 r. dot. przygotowań do ponownego głosowania – 1033/47 k. 131
 

Pliki do pobrania

1033/47k.131

Pismo Zespołu Rad Narodowych do Szefa Zespołu Finansowego z 7 lutego 1990 r. przesyłające projekt preliminarza wydatków związanych z wyborami uzupełniającymi do senatu w woj. opolskim i do Sejmu w okręgu wyborczym nr 22 w Gdyni – 1033/47 k. 135-158
 

Pliki do pobrania

1033/47k.135-158

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 6 lutego 1990 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 4 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego – 1033/47 k. 165-169
 

Pliki do pobrania

1033/47k.165-169

Protokół nr 24/90 z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 20 lutego 1990 r. – 1033/47 k. 170-171
 

Pliki do pobrania

1033/47k.170-171

Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 4 lutego 1990 r. oraz z głosowania ponownego w dniu 18 lutego w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego – 20 lutego 1990 r. – 1033/47 k. 174-177
 

Pliki do pobrania

1033/47k.174-177

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 20 lutego 1990 r. o wynikach ponownego głosowania i wyniku wyborów uzupełniających do Senatu RP, przeprowadzonych w dniu 18 lutego 1990 r. w okręgu wyborczym obejmującym obszar województwa opolskiego – 1033/47 k. 186-190
 

Pliki do pobrania

1033/47k.186-190
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.