Akta Państwowej Komisji Wyborczej - wybory czerwcowe 1989 r. - słowo wstępu dr Pauliny Codogni

Uchwały Rady Państwa, 1989 (1033/1)

Uchwały RP w sprawach okręgów wyborczych oraz liczby numerów i przeznaczenia mandatów w tych okręgach 1989 (1033/2)

Rozporządzenia, zarządzenia i wytyczne naczelnych organów administracji państwowej, 1989 (1033/3)

Pisma okólne Szefa Kancelarii Rady Państwa dotyczące spraw wyborczych, 1989 (1033/4)

Organizacja wewnętrzna i sprawy osobowe Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), 1989 (1033/5)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 20 kwietnia 1989 (1033/6)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 4 maja 1989 (1033/7)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 9 maja 1989 (1033/8)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 12 maja 1989 (1033/9)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 15 maja 1989 (1033/10)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 18 maja 1989 (1033/11)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 26 maja 1989 (1033/12)

Posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 1 czerwca (1033/13)

Protokoły z posiedzeń Państwowej Komisji Wyborczej w dniach 5, 8, 16 czerwca 1989 (1033/14)

Protokoły z posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w dniu 20 czerwca 1989 (1033/15)

Wytyczne, wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej 1989 (1033/16)

Wyjaśnienia Członków Państwowej Komisji Wyborczej lub osób dyżurujących podczas wyborów, 1989 (1033/17)

Organizacja i sprawy osobowe Inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej. Działalność Terenowa Inspekcji PKW, 1989 (1033/19)

Projekt wydatków budżetowych. Decyzje Rady Ministrów w sprawie środków budżetowych, 1989 (1033/20)

Realizacja budżetu, 1989 (1033/21)

Korespondencja w sprawach wykonania druków i formularzy wyborczych, 1989 (1033/22)

Korespondencja ogólna w sprawach wyborczych, 1989 (1033/24)

Podania, skargi, wnioski, odwołania, 1989 (1033/25 t.2)

Skargi, wnioski, odwołania, 1989 (1033/25 t.5)

Anonimy dot. wyborów, 1989 (1033/26)

Protesty wyborcze, 1989 (1033/27)

Obwieszczenie PKW o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 (1033/30 t.1)

Obwieszczenie PKW o wynikach ponownego głosowania i wynikach wyborów do Sejmu PRL przeprowadzonych dnia 18.061989 (1033/30 t.2)

Zaświadczenia o wyborze posłów na Sejm PRL w wyborach 4 czerwca i 18 czerwca 1989 r. wg okręgów [1-54] (1033/31 t.1)

Zaświadczenia o wyborze posłów na Sejm PRL w wyborach 4 czerwca i 18 czerwca 1989 r. wg okręgów [55-108] (1033/31 t.2)

Sprawozdanie PKW z wyborów do Sejmu PRL X kadencji w dniu 4.06.1989 r. oraz z głosowania ponownego w dniu 18.06.1989 (1033/32)

Zestawienie wyników głosowania na posłów wybieranych w okręgach wyborczych, 1989 (1033/33)

Obwieszczenie PKW o wynikach głosowania i wynikach wyborów do Senatu PRL przeprowadzonych 4 czerwca i 18 czerwca 1989 (1033/35)

Zaświadczenia o wyborze senatorów w okręgach wyborczych w wyborach 4 czerwca i 18 czerwca 1989 (1033/36)

Sprawozdanie PKW z wyborów do Senatu PRL w dniu 4 czerwca 1989 r. oraz z głosowania ponownego w dniu 18 czerwca 1989 r (1033/37)

Zestawienie zbiorcze wyników głosowania na senatorów, 1989 (1033/40)

Zespół Wyborczy. Wyjaśnienia prawne, interpretacje, wnioski wyborcze, 1989 (1033/42 t.1)

Zespół Wyborczy. Wyjaśnienia prawne, interpretacje, wnioski wyborcze 1989 (1033/42 t.2)

Wybory uzupełniające do Senatu – Piotrków Trybunalski, w dniu 8 października 1989 (1033/46)

Wybory uzupełniające do Senatu – Opole, w dniu 4 lutego 1990 r. i 18 lutego 1990 – głosowanie ponowne, 1989-1990 (1033/47)

Wybory uzupełniające do Sejmu – Gdynia, w dniu 11 lutego 1990 r., 1989-1990 (1033/48)

Wybory uzupełniające do Senatu – Lublin, w dniu 27 maja i 10 czerwca 1990 (1033/49)

Posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu, 1989 (1033/50 t.1)

Posiedzenia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu, 1990 (1033/50 t.2)

Wyjaśnienia i wytyczne PKW dot. wyborów uzupełniających oraz zestawienia wyników wyborów uzupełniających (1033/51)

Realizacja budżetu z wyborów uzupełniających,1989-1990 (1033/52)

Wybory w czerwcu 1989 r. - Postępowanie z dokumentacją, diety członków komisji, 1990-1991 (1033/58)

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.