Poniżej przedstawiamy listę instytucji zainteresowanych projektem "Archiwa Przełomu 1989-1991"

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Narodowe Archiwum Cyfrowe

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy

Archiwum Państwowe w Częstochowie

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Katowicach

Archiwum Państwowe w Krakowie

Archiwum Państwowe w Lesznie

Archiwum Państwowe w Łodzi

Archiwum Państwowe w Olsztynie

Archiwum Państwowe w Przemyślu

Archiwum Państwowe w Siedlcach

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Toruniu

Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

Archiwum Państwowe we Wrocławiu

Biblioteka Narodowa

Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu

Uniwersytet Jagielloński

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Zielonogórski

Polska Akademia Nauk w Warszawie

Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku

Fundacja Ośrodka KARTA

Instytut Europy Środkowo – Wschodniej w Lublinie

Archiwum Państwowe w Kaliszu

Archiwum Państwowe w Kielcach

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Instytut Literacki w Paryżu

Instytut Pamięci Narodowej-Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Kolekcja Józefa Bronisława Janika – Warszawa

Kolekcja Przemysława Maksymiuka - Warszawa (Siedlce)

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Uniwersytet Wrocławski

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.