Menu rozwijane

21 lipca 2022

W piątek w Porcie Wojennym w Gdyni Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO – poinformowali prezydenccy ministrowie Paweł Soloch i Paweł Szrot. Wskazywali, że poszerzenie Sojuszu o te dwa państwa wzmocni bezpieczeństwo regionu Morza Bałtyckiego.

– Akcesja Szwecji i Finlandii do NATO ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa całej Europy, szczególnie teraz, w czasie wojny Rosji wobec Ukrainy i zagrożenia, jakie Rosja stwarza dla całego kontynentu europejskiego, a zwłaszcza dla regionu Morza Bałtyckiego – mówił szef BBN Paweł Soloch. – Rejon Morza Bałtyckiego staje się domeną państw NATO–wskich – dodał.

Szef BBN ocenił, że miejsce podpisania ustaw ratyfikacyjnych będzie symboliczne. – Prezydent widzi znaczenie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO dla regionu Morza Bałtyckiego, ale także wysyłamy sygnał do naszych sojuszników, że Polska też partycypuje w bezpieczeństwie regionu Morza Bałtyckiego. Podpisanie ustaw na pokładzie okrętu wojennego ma podkreślić znaczenie, jakie Prezydent przywiązuje do rozbudowy i odbudowy naszej floty na Morzu Bałtyckim – uzasadniał minister.

W tym kontekście Paweł Soloch przypomniał, że Prezydent był inspiratorem przygotowanej w 2016 roku przez BBN strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego Polski, która zawierała postulat inwestycji w Marynarkę Wojenną. – W ostatnich miesiącach, decyzjami szefa MON Mariusza Błaszczaka, te projekty są wdrażane w życie m.in. w ramach programu budowy fregat Miecznik – dodał.

Szef BBN zwrócił uwagę, że zakończenie procesu akcesyjnego Szwecji i Finlandii uzależnione jest od parlamentów państw członkowskich Sojuszu. – Zakładamy, że ten proces będzie szybki – mówił. Przekazał, że planowane jest, by Szwecja i Finlandia wzięły udział w przyszłorocznym szczycie NATO w Wilnie jako pełnoprawni członkowie Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Mamy do czynienia z kluczowym momentem zmiany geopolityki w skali świata – ocenił.

Z kolei szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot, pytany o znaczenie akcesji Szwecji i Finlandii do NATO dla bezpieczeństwa naszego kraju i regionu, wskazywał, że „z punktu widzenia geostrategicznego Polska jest krajem jednak północnej Europy, oczywiście krajem kluczowym, bo spotykają się na jej terenie szlaki wiodące z północy na południe, ze wschodu na zachód”.

– Zamknięcie tej północnej flanki bałtyckiej dla Polski ma olbrzymie znaczenie, ma też wielkie znaczenie dla krajów bałtyckich, gdyż zabezpiecza Bałtyk i zamyka ten system obrony – podkreślił minister.

Jak zauważył, Szwecja i Finlandia mają bardzo dobrze wyposażone, wyszkolone armie, które będą stanowiły wielkie uzupełnienie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Te kraje dobrze wiedzą, że członkostwo w NATO to zobowiązanie wzajemne, Sojusz będzie bronił ich terytorium, one też będą broniły terytorium państw bałtyckich – mówił.

Jak wskazywał, akcesja obu krajów do NATO znacząco zwiększa bezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście tzw. przesmyku suwalskiego oraz komunikacji z krajami bałtyckimi. – Myślę, że to bardzo istotne wzmocnienie bezpieczeństwa w tych regionach – zaznaczył minister.(PAP)