Czwartek, 10 października 2019

W piątek spotkanie Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Grecji [PL/ENG]

Prezydent Andrzej Duda już po raz piąty weźmie udział w spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos, które w tym roku odbędzie się w Grecji i będzie poświęcone kwestiom zwiększania odporności Unii Europejskiej na kryzysy gospodarcze i społeczne, a także zagadnieniu europejskiego bezpieczeństwa. Prezydentowi będzie towarzyszyć Małżonka.

 

PROGRAM PRASOWY >>>


Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski poinformował, że na spotkaniu europejskich przywódców polski Prezydent będzie podkreślał sukcesy naszej gospodarki i polityki społecznej w ostatnich latach. – Na tle innych państw Starego Kontynentu, Polska jawi się jako kraj, który potrafi utrzymać wysokie tempo wzrostu gospodarczego w połączeniu z szerokim programem wsparcia dla rodzin i różnych wrażliwych grup społecznych. Prezydent, podobnie jak podczas niedawnego wystąpienia na forum ONZ, będzie zachęcał europejskich prezydentów do podjęcia dyskusji nad współczesnym modelem państwa dobrobytu, którego celem jest równomierny i sprawiedliwy rozwój gospodarczy – zaznaczył minister. ENGLISH VERSION >>


Jak wskazywał, w odniesieniu do zagrożeń płynących z niekontrolowanej presji migracyjnej, co także będzie tematem obrad, Prezydent Andrzej Duda podkreśli rolę Polski jako kraju granicznego Unii Europejskiej od wschodniej strony i naszą otwartość na migrację ekonomiczną z krajów sąsiedzkich oraz pomoc, jakiej Polska udziela krajom południa Europy w ochronie ich granic. – Natomiast w kontekście negocjacji nad nowym budżetem Unii, Prezydent RP będzie przekonywał do zachowania unijnych funduszy na poziomie gwarantującym zrównoważony rozwój i spójność  Unii Europejskiej i wyrównywania wsparcia dla rolników w całej Unii oraz konieczność ochrony Wspólnego Rynku przed wewnętrznym protekcjonizmem ze strony niektórych państw, jak również konieczność zlikwidowania podwójnych standardów w jakości produktów oferowanych na europejskim rynku – powiedział Krzysztof Szczerski.


Kolejna sesja robocza Prezydentów poświęcona będzie polityce europejskiego bezpieczeństwa militarnego. Minister przekazał, że Prezydent Andrzej Duda będzie podkreślał wagę zachowania bliskiej współpracy pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, a także będzie mówił o korzyściach wynikających ze zwiększonej obecności żołnierzy NATO, w tym wojsk amerykańskich, w Polsce i w pozostałych krajach tzw. flanki wschodniej dla bezpieczeństwa całej Zjednoczonej Europy. – Prezydent RP potwierdzi nasze stanowisko, że wspieramy wszystkie inicjatywy służące zwiększeniu potencjału obronnego państw UE, o ile są one komplementarne do inicjatyw NATO i nie prowadzą do marginalizacji relacji transatlantyckich – dodał minister Szczerski.


Na zakończenie jednodniowych obrad przewidziane jest przyjęcie wspólnej deklaracji przywódców Grupy.

 

Spotkanie w Atenach będzie już piętnastym spotkaniem Grupy Arraiolos, która powstała w 2003 r. z inicjatywy prezydenta Portugalii Jorge Sampaio. Nazwa pochodzi od miejscowości w Portugalii, gdzie odbyło się pierwsze spotkanie prezydentów Austrii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Polski, Portugalii, Węgier i Włoch. Później do grona uczestników dołączyła Słowenia, Chorwacja oraz Estonia i Bułgaria, a następnie Malta i Grecja. W tegorocznym spotkaniu weźmie także udział prezydent Irlandii.
 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.