Środa, 3 kwietnia 2019

Trwa cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

Trwa zorganizowany z inicjatywy Prezydenta cykl konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”. Podczas spotkań poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to także okazja do wspólnej dyskusji z samorządowcami na temat lepszego rozwoju wsi i możliwość dialogu o sprawach polskiego rolnictwa. Koordynatorem całego cyklu wydarzeń z ramienia Prezydenta jest minister Halina Szymańska, Szef KPRP. 

 

Pierwsze dwa spotkania odbyły się w województwie wielkopolskim (Sielinko, Opalenica). Kolejne odsłony cyklu - w Olsztynie i Barzkowicach, potem uczestnicy konferencji spotkali się w Przysieku koło Torunia. W ostatnim wydarzeniu z cyklu, które odbyło się w Kalsku (woj. Lubuskie) wziął udział Prezydent Andrzej Duda. 

 

W przedsięwzięcie organizowane pod auspicjami Prezydenta RP zaangażowanych jest trzynaście ministerstw oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach cyklu konferencji zaplanowano organizację w sumie siedmiu wydarzeń w pięciu województwach, podczas których prezentowanych jest ponad sto inicjatyw służących popawie jakości życia na wsi. 

 

Zobacz także: Prezydent: Chcemy równego rozwoju państwa Minister Mucha: Centrum Usług Społecznych ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców Jednym z  projektów, jakie prezentowane są podczas konferencji, jest prezydencka inicjatywa tworzenia Centrów Usług Społecznych. „To szansa na zrównoważony i odpowiedzialny rozwój, który zapewni wszystkim obywatelom perspektywę godnego życia, a lokalnym społecznościom da możliwość uwolnienia własnego potencjału” – przekonywał Andrzej Duda w spocie promującym swój projekt przygotowany we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 

 

Kancelaria Prezydenta skierowała projekt ustawy o Centrach Usług Społecznych do Sejmu pod koniec listopada ubiegłego roku. Zgodnie z koncepcją przyjętą w projekcie ustawy, centra będą tworzone w celu „zaspokajania przez gminę potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług”; będą to nowe jednostki organizacyjne gmin, i zarazem nowe instytucje lokalnej polityki społecznej, służące rozwojowi i integracji usług społecznych, organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym.

 

„Projekt powstał przy współpracy wielu środowisk i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej. Poprawa jakości życia mieszkańców, zwłaszcza obszarów wiejskich, wymaga nowoczesnej infrastruktury. Jestem przekonany, że centra usług społecznych będą skutecznym narzędziem dobrej i efektywnej polityki społecznej” – podkreślił Andrzej Duda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

♦♦♦

 

„Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury. Mieszkańcy terenów wiejskich stanowią około czterdziestu procent naszego społeczeństwa. To wielki społeczny kapitał, który powinien zostać w pełni uwolniony i w pełni wykorzystany

Andrzej Duda 

 

Zobacz także: Prezydent: Polityka sprzyjająca polskiej wsi jest jednym z priorytetów mojej prezydentury „Jest dla mnie wielką satysfakcją, że pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne ministerstwa prezentują swoją ofertę dla obszarów wiejskich i ich mieszkańców. Jest to oferta bardzo różnorodna, obejmująca inwestycje, rozwój i bieżące potrzeby. Bardzo liczę na to, że dzięki tej inicjatywie decyzje władz samorządowych będą się opierały na jak najlepszej znajomości oferowanych programów, a środki przeznaczane na wszystkie te cele będą łatwiej trafiały do lokalnych społeczności” - podkreślił Andrzej Duda w przesłaniu do uczestników konferencji. 

 

Terminy i miejsca Konferencji „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”

 

Miejsce

Adres

Termin

ODR

Wielkopolskie

Sielinko ul. Parkowa 2

64-330 Opalenica

14.03.2019 r.

 15.03.2019 r.

ODR

Warmińsko-mazurskie

ul. Jagiellońska 91

10-356 Olsztyn

20.03.2019 r.

21.03.2019 r.

ODR

Zachodniopomorskie

 Barzkowice 2
73-134 Barzkowice

27.03.2019 r.

ODR

Kujawsko-pomorskie

ul. Parkowa 1, Przysiek

Zławieś Wielka 87-134

03.04.2019 r.

ODR

Lubuskie

Kalsk 91

66-100 Sulechów

09.04.2019 r.

 

  • „Wspólnie zmieniajmy oblicze polskiej wsi”

- Chcę Państwa zaprosić do tego, żebyśmy wspólnie zmieniali oblicze polskiej wsi. Żebyśmy czynili wieś miejscem bardziej przyjaznym, bezpiecznym i twórczym – zaapelowała minister Szymańska podczas inauguracji cyklu, zwracając się do biorących udział w konferencji samorządowców. - Chcemy też zapytać Państwa o potrzeby i oczekiwania - dlatego przygotowaliśmy ankietę, która pomoże nam jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania cywilizacyjne, które stoją dzisiaj przed Polską. Bardzo liczę na to, że ten dialog przyniesie efekty w postaci nowych inicjatyw i nowych programów -  podsumowała.

 

 
  • Spotkania w województwie wielkopolskim 

Zobacz także: Minister Halina Szymańska o prezydenckich inicjatywach dot. obszarów wiejskich Szef KPRP Halina Szymańska była gościem programu „Polski punkt widzenia” Minister Halina Szymańska, inaugurując cykl w Sielinku w województwie wielkopolskim,  przekonywała, że celem przedsięwzięcia jest prezentacja prezydenckiej i rządowej oferty dla mieszkańców obszarów wiejskich. 

 

- Przez wiele lat tereny wiejskie były obszarem regresu. Likwidowano kolejne linie autobusowe, kolejowe, zamykano przedszkola, szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady pracy zajmujące się przetwórstwem żywności - teraz następuje czas odbudowy. Ponieważ jest to proces, który nie jest skoncentrowany w jednym ministerstwie, postanowiliśmy przedstawić to łącznie - podkreśliła pani minister. 

 

Jak wyjaśniła, prezentowane inicjatywy „to bardzo obszerny katalog, który obejmuje różne dziedziny - od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową”.

 

 

 

Uczestnikom konferencji przybliżane są m.in. inicjatywy prezydenckie, tj. ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zmiany w kodeksie prawa cywilnego polegające na likwidacji nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych odsetek oraz projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych.

 

Programy skierowane do mieszkańców polskiej wsi przedstawiają ponadto, także podczas indywidualnych spotkań z samorządowcami, przedstawiciele zaangażowanych w przedsięwzięcie ministerstw.

 

- Prezentujemy dzisiaj ponad 100 programów, które są rozproszone w różnych ministerstwach. O skali tych działań świadczą budżety poszczególnych programów: 6 mld zł i ponad 30 mld w przyszłym na drogi samorządowe. Ponad pół miliarda złotych rocznie na wodociągi i kanalizację. Kolejne pół miliarda co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie ponad 3,5 mld złotych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i 160 milionów rocznie na nowe miejsca w żłobkach. Ta łączna oferta, według szacunkowych danych które podały nam ministerstwa, to są 24 mld złotych w tym roku i 48 milionów w przyszłym roku - to potężne środki kierowane do obszarów wiejskich - akcentowała Halina Szymańska.

 

  • Spotkania w województwie warmińsko-mazurskim 

- Na wsi mieszka 40 proc. Polaków, natomiast wiemy, że warunki życia na wsi i w mieście się różnią. Mieszkańcy wsi zasługują na poprawę tych warunków i o tym będziemy rozmawiać – zapowiedziała minister Szymańska podczas otwarcia konferencji w Olszynie.  Dodała, że ofertę skierowaną do mieszkańców obszarów wiejskich przygotowało 13 ministerstw.

 

W konferencji w olsztyńskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego wzięli udział przedstawiciele Ministerstw: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury, Obrony Narodowej, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki, Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Zdrowia, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Cyfryzacji.

 

 

Prezentacja spotu dotyczącego prezydenckiej inicjatywy tworzenia Centrum Usług Społecznych

 

- Konferencja „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” obejmuje bardzo szeroki katalog działań i bardzo różne dziedziny: od budowy dróg po rozwój gminnych bibliotek, od polityki mieszkaniowej po ochronę zdrowia, od infrastruktury po oświatę, od kultury po aktywizację zawodową - mówiła w Olsztynie minister Szymańska.

 

Dodała, że o skali tych działań będą świadczyć budżety poszczególnych programów. - Na modernizację dróg lokalnych ten budżet wynosi 6 mld zł, ponad 0,5 mld na wodociągi i kanalizację, kolejne 0,5 mld co roku na posiłki dla dzieci, osób starszych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji, wreszcie ponad 3,5 mld zł na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych - to tylko wybrane przykłady działań - wyliczała Szefowa KPRP. Jak podkreśliła, uczestnicy spotkania w sumie poznają ponad 100 różnych projektów, które mają służyć mieszkańcom wsi.

 

W konferencji uczestniczyli starostowie, burmistrzowie i wójtowie gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

 

 

 

  • Konferencja w Barzkowicach

Programów dla mieszkańców obszarów wiejskich jest ponad 100, a ich wartość przekracza 24 mld zł - mówiła minister Halina Szymańska w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach (Zachodniopomorskie), gdzie odbywa się kolejna odsłona cyklu. W spotkaniu bierze udział także Zastępca Szefa KPRP Paweł Mucha. 

 

 

Halina  Szymańska zwracając się do samorządowców, podkreśliła, że to oni najlepiej znają swój teren i potrzeby swoich mieszkańców. „W większości przypadków te środki może pozyskać beneficjent pośredni, którym jest samorząd, ale tak naprawdę trafiają one do mieszkańców obszarów wiejskich, dlatego tak ważne jest, by każdy z uczestników konferencji dowiedział się o możliwościach pozyskania pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na potrzeby mieszkańców wsi” - podsumowała. 

 

 

 

W Barzkowicach  podczas spotkania z dziennikarzami minister Szymańska była pytana o prezydencką inicjatywę centrów usług społecznych. - Centra mają być wypracowaną w gminie propozycją dla mieszkańców. Chodzi o to, aby najpierw gmina dobrze rozpoznała potrzeby - opisywała Szefowa Kancelarii Prezydenta Halina Szymańska. Dodała, że chodzi głównie o potrzeby rodzin mieszkających w danej gminie.

 

W centrum będzie można uzyskać informacje o wszystkich usługach społecznych świadczonych w gminie lub w kilku gminach - zapowiedziała. Część usług może być odpłatna, a za inne nie trzeba będzie płacić. - Jest to pierwsza odpowiedź na zapotrzebowanie ludzi mieszkających w danej gminie – podkreśliła.

 

Minister Szymańska zapewniła, że Centra Usług Społecznych nie będą dublować zadań ośrodków pomocy społecznej. - Chodzi o to, że do centrum usług może przyjść każdy, nie czując odium pomocy społecznej, bo on nie sięga po pomoc - sięga po wsparcie, po które może sięgnąć każdy - powiedziała Halina Szymańska. 

 

Minister Szymańska, która jest koordynatorem projektu z ramienia Prezydenta poinformowała, że kolejne spotkania w ramach cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” odbędą się w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim, a w maju planowana jest konferencja podsumowująca cykl.

 

  • Spotkanie w Przysieku (woj. kujawsko-pomorskie)

- Dziś z nami są tutaj przedstawiciele 12 ministerstw, którzy przedstawiają bardzo bogatą ofertę skierowaną do mieszkańców wsi. Programów jest ponad 100, a sumując środki finansowe, które one kumulują, to jest ponad 24 mld zł środków na ten rok - powiedziała  minister Szymańska w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku k. Torunia (Kujawsko-pomorskie), otwierając kolejną konferencję z cyklu „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich”.

 

 

 

Halina Szymańska podczas briefingu prasowego wskazała, że podczas tych spotkań przedstawiany jest m.in. prezydencki projekt ustawy o centrach usług społecznych.

 

- Przedstawiamy projekty przede wszystkim samorządowcom, bo to oni w większości przypadków mogą sięgnąć po środki rządowe, z nich skorzystać. Docelowym beneficjentem będą mieszkańcy obszarów wiejskich. Programy, o których mówimy, dotyczą m.in. infrastruktury drogowej czy mieszkaniowej, ale również są to programy miękkie, dotyczące sportu, edukacji oraz kół gospodyń wiejskich. Chcemy dotrzeć z informacją o projektach ministerialnych do mieszkańców małych miejscowości, żeby namawiali oni samorządowców do korzystania z różnych form wsparcia - dodała minister Szymańska.

 

  • Kalsk. Województwo Lubuskie 

Chcemy równego rozwoju państwa; aby w każdym zakątku kraju zapewnione były odpowiednie warunki do życia, rozwoju i prowadzenia działalności – podkreślił Andrzej Duda, który wziął udział  w spotkaniu z cyklu  „Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich” w Kalsku (woj. lubuskie).

 

Andrzej Duda akcentował, że kwestia perspektyw dla mieszkańców terenów wiejskich jest dla niego niezmiernie ważnym elementem polskiej polityki.

 

 

 

- Od samego początku, kiedy dyskutowaliśmy na temat programu PiS (...) cały czas była mowa o absolutnej potrzebie wyrównania rozwoju kraju, o tendencji przeciwnej do tej, która była realizowana przez poprzednio rządzących  - zaznaczył Prezydent.

 

Andrzej Duda przypomniał swoją rozmowę ze śp. Lechem Kaczyńskim: Powiedział mi kiedyś, że prawdziwa realizacja konstytucyjnego prawa do swobodnego miejsca zamieszkania polega na tym, że w każdym zakątku Polski stworzone są takie możliwości, żeby nie trzeba było stamtąd wyjeżdżać.

 

Podkreślając priorytetowe znaczenie zrównoważonego rozwoju kraju Andrzej Duda mówił: - Chcemy, żeby Polska była państwem nowoczesnym. Nowoczesne państwo to właśnie państwo, które zapewnia te elementy i cały czas realizuje się w rozwoju, żeby właśnie te warunki do zamieszkania i rozwijania się były zapewnione. 

 

Andrzejowi Dudzie towarzyszyli w Kalsku minstrowie: Halina Szymańska, która jest koordynatroem cyklu konferencji z ramienia Prezydenta, i Błażej Spychalski. W wydarzeniu wzięli udział także m.in. Joachim Brudziński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Jerzy Kwieciński - Szef MIiR. 

 

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.