Menu rozwijane

23 września 2022

W piątek w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obradowała Rada ds. Samorządu Terytorialnego w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W posiedzeniu Rady, któremu przewodniczył Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski (Przewodniczący Rady), poza członkami Rady, uczestniczył także Doradca Prezydenta RP prof. Dariusz Dudek. W części posiedzenia wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Minister Piotr Ćwik.

Tematem obrad były kwestie dotyczące uregulowania stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych – analiza formalnoprawna. Na wstępie Doradca Prezydenta RP prof. Dariusz Dudek przedstawił swoje wystąpienie dotyczące omawianego zagadnienia, prezentując szczegółowe uwarunkowania wynikające z przepisów prawa powszechnego.

W toku dyskusji, skupieni w Radzie samorządowcy przedstawiali praktyczne aspekty i potrzeby związane z brakiem uregulowania statusu prawnego niektórych dróg a także konsekwencje takiego stanu rzeczy. Podczas posiedzenia szczegółowo przeanalizowano zarówno uwarunkowania faktyczne, jak i problemy prawne występujące w tej kwestii, uwzględniając także specyfikę doświadczeń różnych jednostek samorządu terytorialnego w różnych częściach Polski.