Menu rozwijane

O zaangażowaniu młodych Polaków na arenie międzynarodowej w kontekście inicjatywy Trójmorza, Trójkąta Weimarskiego i Grupy Wyszehradzkiej dyskutowano podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Młodzieży.
Doradca Prezydenta RP Łukasza Rzepecki uczestniczył w 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. Młodzi aktywiści – jak młodzież wpływa na kształtowanie polityki miejskiej?
W tym roku wpłynęło blisko sto zgłoszeń. W wyniku obrad – spośród nadesłanych rekomendacji – wyłoniono nominowanych do VII edycji Nagrody w czterech kategoriach.
Dziś odbyło się cykliczne spotkanie Doradców Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkaniu przewodniczył Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik, który koordynuje prace Doradców.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami nowego zarządu Niezależnego Zrzeszania Studentów.
Doradca Prezydenta RP Piotr Karczewski uczestniczył w uroczystości z okazji 5–lecia działalności Konwentu Morskiego. Wydarzenie odbyło się w sali im. Jana Olszewskiego w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie z okazji 40–lecia powstania Solidarności Walczącej wręczono odznaczenie zasłużonym w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.
W Radomiu odbyły się uroczystości związane z obchodami 46. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec 76’. Prezydenta podczas uroczystości reprezentował Doradca Dariusz Dudek.
Doradca pogratulował nowej Naczelnik wyboru na tę zaszczytną funkcję oraz złożył podziękowania w imieniu Pary Prezydenckiej harcerzom ze Związku Harcerstwa Polskiego za pomoc humanitarną na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Doradca Łukasz Rzepecki spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami komisji branżowej uczelni mundurowych Parlamentu Studentów RP. Było to pierwsze z cyklu spotkań z przedstawicielami komisji branżowych.
Posiedzenie odbywające się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa było okazją do podsumowania działań IX kadencji Młodzieżowej Rady Krakowa.
Dni Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Days) trwające przez cały czerwiec na kampusie UEK mają na celu promowanie wiedzy i możliwości zaangażowania każdego z nas na rzecz wdrażania ONZ–owskiej Agendy 2030.
Dwudniowe forum, odbywające się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, to jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w północnej Polsce.
Prezydencka Rada ds. Społecznych dyskutowała o funkcjonowaniu instytucji opiekuna tymczasowego, a także o tym, jak wzmocnić organizacje zajmujące się ochroną konsumencką.
Tadeusz Deszkiewicz wręczył Złote Krzyże Zasługi dla Siostry Reginy Pstrągowskiej, przełożonej generalnej Zgromadzenia oraz dla Ewy Jagieły, obecnej dyrektor Domu Artystów Weteranów.
W Belwederze rozmawiano m.in. o aktualnych działaniach Rady oraz planach dotyczących budowy Krajowej Grupy Spożywczej (KGS).