Menu rozwijane

Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek spotkał się z Davidem Moranem, Ambasadorem brytyjskiej prezydencji światowej konferencji klimatycznej COP26 na Europę, Azję Centralną, Turcję i Iran.
Doradca Prezydenta RP dr hab. Marek Rymsza, jako przedstawiciel Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wziął udział w spotkaniu noworocznym organizowanym przez Polską Radę Ekumeniczną.
Wyzwania i potrzeby edukacji klimatycznej były tematem grudniowego posiedzenia Rady ds. Młodzieży Narodowej Rady Rozwoju.
Za wybitne zasługi dla polskiej sztuki filmowej, za krzewienie polskości poprzez wybitną twórczość artystyczną pośmiertnie uhonorowano Sylwestra Chęcińskiego. Order przekazał doradca Tadeusz Deszkiewicz.
17 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Tegoroczny laur otrzymał Wojciech Kudyba za zbiór opowiadań „I co dalej?”.
120 lat temu – 14 grudnia 1901 roku urodził się Feliks Stamm, legendarny trener i zawodnik, twórca największych sukcesów w historii polskiego pięściarstwa – twórca polskiej szkoły boksu.
Do końca stycznia rada ds. społecznych przygotuje założenia projektu ustawy o asystencji osobistej osób niepełnosprawnych. Projekt ma zostać złożony do Sejmu przed wakacjami – poinformował dr hab. Marek Rymsza.
W Rajczy Doradca Prezydenta RP Agnieszka Lenartowicz-Łysik wzięła udział w obchodach 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Kwestia sędziów pokoju dotyka dwóch głównych bolączek wymiaru sprawiedliwości: zaufania do sądów i przewlekłości postępowania – mówi w wywiadzie dla „DGP” Paweł Mucha.
Doradca Prezydenta RP Łukasz Rzepecki uczestniczył w XV Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Młodzieży Wiejskiej, który zorganizowano w SGGW.
Prezydent RP nadał odznaczenia państwowe zasłużonym działaczom Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczenia wręczył Doradca Prezydenta RP Paweł Sałek.
W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbył się XIX Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
W Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyły się jubileuszowe obchody z okazji 40. rocznicy strajku w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej. Prezydent RP objął uroczystości honorowym patronatem.
Doradca Prezydenta RP Paweł Mucha na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę bloków gazowo – parowych w Elektrowni Dolna Odra
W dniach 23-24 listopada w Opolu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Colloquium Opole 2021. Organizatorem tego cyklicznego wydarzenia jest Instytut Śląski.
W Gdańsku odbył się XII Konwent Morski, w którym wziął udział Paweł Sałek, Doradca Prezydenta RP.