Administratorem danych podanych w poniższym formularzu jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 10. Dane są przetwarzane w celu organizacji wywiadu. Dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej poniżej zgody, przez czas trwania wszystkich czynności związanych z organizacją wywiadu. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w Kancelarii znajduje się na stronie: www.prezydent.pl/ochrona-danych-osobowych/. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej kprp.iod[at]prezydent.pl. Podanie danych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane w polach oznaczonych jako wymagane są niezbędne do organizacji wywiadu.

Nazwa redakcji (pole wymagane)
Prowadzący wywiad (pole wymagane)
Osoba do kontaktu (pole wymagane)
Nr telefonu (pole wymagane)
Tel. komórkowy (pole wymagane)
E-mail (pole wymagane)
Adres www redakcji/programu
Kraj (pole wymagane)

Forma wywiadu

Prasowy (pole wymagane)
Radiowy rejestrowany (pole wymagane)
Radiowy na żywo
Telewizyjny rejestrowany
Telewizyjny na żywo

Pozostałe dane

Język wywiadu (pole wymagane)
Fotograf obecny (pole wymagane)
Tematyka wywiadu (pole wymagane)
Szczegółowe zagadnienia
Proponowany czas trwania (pole wymagane)
Proponowana data wywiadu (pole wymagane)
Przewidywana data/godzina publikacji (pole wymagane)
Uwagi
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako administratora, w celu organizacji wywiadu. Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, że niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.