Czwartek, 30 lipca 2020

Petycja dotycząca polityki w zakresie gospodarowania odpadami

Autor petycji krytycznie ocenia obowiązującą obecnie ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która przyznaje gminą prawo decydowania o zasadach ustalania i nakładania na właścicieli nieruchomości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Piątek, 17 lipca 2020

Petycja w sprawie klimatu

Wnosząca apeluje do Prezydenta RP o poparcie przez Polskę europejskiej strategii klimatycznej – Europejskiego Zielnego Ładu i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Wtorek, 7 lipca 2020

Petycja pracowników pomocy społecznej i opieki, personelu pomocniczego domów pomocy społecznej

Autorzy petycji zwracają uwagę na niskie wynagrodzenia pracowników i personelu pomocniczego świadczących pracę na rzecz Domów Pomocy Społecznej.

Piątek, 3 lipca 2020

Petycja dotycząca ustawy o ewidencji ludności

Autor petycji apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

12345  12
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.