Sobota, 31 sierpnia 2019

Petycja dotycząca składanej przez sędziów roty ślubowania

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany treści składanej przez sędziów roty ślubowania.

Wtorek, 20 sierpnia 2019

Petycja dotycząca rekompensaty za tzw. mienie zabużańskie

Zgodnie z ustawą o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, potwierdzenie prawa następuje na wniosek złożony nie później niż do 31.12. 2008. Wnoszący apelują o zniesienie ww. ograniczenia czasowego.

Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wtorek, 6 sierpnia 2019

Petycja dotycząca ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wnoszący apelują do Prezydenta RP o zawetowanie lub skierowanie do TK w celu zbadania zgodności z Konstytucją RP uchwalonej 19 lipca 2019 r. przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

12345  9
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.