Czwartek, 23 maja 2019

Petycja w sprawie zmiany Konstytucji w zakresie rozszerzenia Art. 27

Autorzy petycji proponują, aby uzupełnić art. 27 Konstytucji o ustęp drugi w brzmieniu: „Polska chroni polski język migowy jako część kultury polskiej”.

Poniedziałek, 20 maja 2019

Petycja dotycząca instytucji ubezwłasnowolnienia

Wnoszący apeluje o podjęcie przez Prezydenta RP inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji m.in. Kodeksu cywilnego w zakresie zdolności do czynności prawnych osób z niepełnosprawnością psychiczną/intelektualną.

Piątek, 10 maja 2019

Apel o powołanie nowego organu ochrony prawnej – Obrońcy Pokrzywdzonych

Autorzy petycji apelują do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu „powołanie nowej instytucji - organu ochrony prawnej - OBROŃCY POKRZYWDZONYCH, niezależnego w swoim działaniu od władzy sądowej i wykonawczej”.

Poniedziałek, 6 maja 2019

Petycja dotycząca reformy prawa karnego i cywilnego oraz utworzenia Centralnej Ewidencji Zamieszkania

Autorka petycji postuluje wprowadzenie zmian w ustawach: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania cywilnego oraz powołanie Centralnej Ewidencji Zamieszkania.

12345  6
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.