Piątek, 30 stycznia 2009

Styczeń 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym - podpisana dnia 6 stycznia 2009 r. 
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - podpisana dnia 6 stycznia 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz ustawy o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego - podpisana dnia 8 stycznia 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 9 stycznia 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 9 stycznia 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 12 stycznia 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 15 stycznia 2009 r.
 8. Ustawa budżetową na rok 2009 r. z dnia 9 stycznia 2009 r. - podpisana dnia 16 stycznia 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 16 stycznia 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana dnia 22 stycznia 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy - podpisana dnia 22 stycznia 2009 r.
 12. 12. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - podpisana dnia 22 stycznia 2009 r.
 13. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi - podpisana dnia 26 stycznia 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 26 stycznia 2009 r.
 15. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana dnia 26 stycznia 2009 r.
 16. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 26 stycznia 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 26 stycznia 2009 r.
 18. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - podpisana dnia 30 stycznia 2009 r.
 19. Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 30 stycznia 2009 r. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.