Poniedziałek, 30 marca 2009

Marzec 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - podpisana dnia 3 marca 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina - podpisana dnia 3 marca 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 3 marca 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 13 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw  - podpisana dnia 3 marca 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - podpisana dnia 12 marca 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - podpisana dnia 12 marca 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim - podpisana dnia 16 marca 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - podpisana dnia 16 marca 2009 r.9.
 9. Ustawę z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - podpisana dnia 16 marca 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podpisana dnia 16 marca 2009 r.11.
 11. Ustawę z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana dnia 26 marca 2009 r.
 12. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana dnia 30 marca 2009 r.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.