Piątek, 28 sierpnia 2009

Sierpień 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym – podpisana 6 sierpnia 2009 roku;
 2. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – podpisana 6 sierpnia 2009 roku;
 3. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny – podpisana 6 sierpnia 2009 roku;
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw - podpisana 7 sierpnia 2009 roku;
 5. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 - podpisana 11 sierpnia 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
  oraz ustawy - Prawo bankowe – podpisana 28 sierpnia 2009 roku;
 7. Ustawa z dnia 2 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach " 2007-2009" – podpisana 28 sierpnia 2009 roku
 8. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego – podpisana 28 sierpnia 2009 roku;
 9. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – podpisana 28 sierpnia 2009 roku;
 10. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podpisana 28 sierpnia 2009 roku;
 11. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim – podpisana 28 sierpnia 2009 roku;
 12. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora – podpisana 28 sierpnia 2009 roku. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.