Czwartek, 30 kwietnia 2009

Kwiecień 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej - podpisana 6 kwietnia 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii – podpisana dnia 6 kwietnia 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki – podpisana dnia 6 kwietnia 2009 r.
 4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim – podpisana dnia 6 kwietnia 2009 r.
 5. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – podpisana dnia 6 kwietnia 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych – podpisana dnia 9 kwietnia 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny” - podpisana 20 kwietnia 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 12. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 13. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 6 marca 2009 r. o zmianie ustawy o nasiennictwie - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 15. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 16. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 18. Ustawa z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 19. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 21 kwietnia 2009 r.
 20. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - podpisana 23 kwietnia 2009 r.
 21. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - podpisana 23 kwietnia 2009 r.
 22. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym - podpisana 23 kwietnia 2009 r.
 23. Ustawa z dnia 23 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów z dziećmi, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 maja 2003 r. - podpisana 28 kwietnia 2009 r.
 24. 24. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe - podpisane 30 kwietnia 2009 r.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.