Wtorek, 26 maja 2009

Maj 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - podpisana 5 maja 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego - podpisana 5 maja 2009 r.
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - podpisana 11 maja 2009 r. 
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 maja 2009 r. 
 5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - podpisana 11 maja 2009 r.
 6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt - podpisana 11 maja 2009 r.
 7. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym - podpisana 11 maja 2009 r.
 8. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - podpisana 11 maja 2009 r.
 9. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych - podpisana 11 maja 2009 r.
 10. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” - podpisana 11 maja 2009 r.
 11. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.  - podpisana 11 maja 2009 r.
 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 14 maja 2009 r.
 13. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny – podpisana 14 maja 2009 r.
 14. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia – podpisana 14 maja 2009 r.
 15. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – podpisana 14 maja 2009 r.
 16. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców – podpisana 14 maja 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie – podpisana 22 maja 2009 r.
 18. Ustawa  z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu – podpisana 26 maja 2009 r.
 19. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 – podpisana 26 maja 2009 r.
 20. Ustawa  z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 26 maja 2009 r.
 21. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych – podpisana 26 maja 2009 r.
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.