Środa, 29 lipca 2009

Lipiec 2009 r.

 1. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 2. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 3. Ustawa z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 4. Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 5. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 6. Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 7. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 8. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 9. Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 10. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 11. Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 13. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 15. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji – podpisana 9 lipca 2009 roku;
 16. Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach – podpisana 20 lipca 2009 roku;
 17. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o państwowym Ratownictwie Medycznym – podpisana  23 lipca 2009 roku;
 18. Ustawa z dnia 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy – Prawo bankowe – podpisana 29 lipca 2009 r.
 19. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 r. (Protokół III) – podpisana 29 lipca 2009 r.
 20. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich  – podpisana 29 lipca 2009 r.
 21. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 r. – podpisana 29 lipca 2009 r.
 22. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających – podpisana 29 lipca 2009 r.
 23. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 24. Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 25. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 26. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 27. Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 28. Ustawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 r. – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 29. stawa z dnia 24 czerwca 2009 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do Spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2009 r. - – podpisana 29 lipca 2009 roku;
 30. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podpisana 29 lipca 2009 roku. 
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.