Prezydent RP odznaczył Matkę Andrzeję Górską

Czwartek, 20 grudnia 2007

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 1 października 2007 r. nadał, za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej oraz wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski matce Andrzei – Marii Stefanii Górskiej.

10 października 2007 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się uroczystość wręczenia orderów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tym, którzy ratowali Żydów w czasie Zagłady. Matka Andrzeja nie mogła przybyć na tę uroczystość ze względu na stan zdrowia. 15 grudnia 2007 r. matka Andrzeja zmarła. 20 grudnia 2007 r. Order przekazała Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Pani Ewa Junczyk-Ziomecka, podczas Mszy św. pogrzebowej w kościele parafialnym pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Pani Minister odczytała również przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazujemy treść przesłania Prezydenta RP:

„Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci śp. Matki Andrzei Górskiej, osoby głębokiej wiary i wielkiego serca. Wiadomość o Jej śmierci napełniła mnie szczególnym żalem. Z powodu choroby Matka Andrzeja nie mogła wziąć udziału w niedawnej uroczystości ku czci polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, do grona których należała od 1997 roku. Nie traciłem jednak nadziei, że będę mógł w imieniu Rzeczypospolitej osobiście oddać hołd odwadze i ofiarności, z jakimi w tragicznym czasie II wojny światowej spieszyła na ratunek dzieciom żydowskim z warszawskiego getta. Mogę to uczynić dopiero dzisiaj, w dniu ceremonii pogrzebowej śp. Matki Andrzei Górskiej. Niech więc ten Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski będzie wyrazem najwyższego szacunku naszego państwa i narodu dla Zmarłej.

Konstytucje Zgromadzenia Urszulanek wymagają od kandydatek do zakonu między innymi pragnienia służenia Bogu w pokorze przez poświęcenie się pracy wśród ubogich, a także usposobienia pogodnego i szczerego oraz zamiłowania i gotowości do każdej pracy. Śp. Matka Andrzeja Górska całym swoim długim życiem starała się wypełniać te wskazania, a Jej postawa stanowiła najlepsze świadectwo przyjętego powołania zakonnego. W swoich działaniach - zarówno jako konspiratorka i nauczycielka, jak też propagatorka kultu założycielki zakonu sióstr urszulanek, św. Urszuli Ledóchowskiej, a także przełożona generalna Zgromadzenia - zawsze miała na względzie służbę Bogu i bliźniemu.

Jestem przekonany, że wszystkie dzieła i apostolska praca Matki Andrzei Górskiej od Eucharystycznego Serca Jezusa będą jeszcze przez długie lata przynosić obfite owoce i dobro naszej ojczyźnie, całemu Kościołowi i wszystkim ludziom.” 

Przed nabożeństwem pogrzebowym Minister Ewa Junczyk-Ziomecka powiedziała do zgromadzonych w Kościele, że „Matka Andrzeja Górska mogła być naukowcem lub nauczycielem akademickim. Ukończyła bowiem wydział matematyczno-przyrodniczy na Uniwersytecie Warszawskim. Mogła zostać żoną i matką jak każda z nas, kobieta. Zdecydowała się jednak na inną drogę życiową. Przystępując do Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego zapewne nie przypuszczała, że zostanie matką cudzych dzieci. Zwłaszcza dzieci żydowskich, które ratowała przed Zagładą podczas II Wojny Światowej. Podjęła się wielu ról, które mogłyby wypełnić życiorys nie jednej osoby ale słowo Matka, jakim zwracano się do niej, pasuje do siostry Andrzeji Górskiej najbardziej. Matka Górka wypełniała bowiem ważne, humanitarne przesłanie, że wszystkie dzieci są nasze.”

***

Matka Andrzeja – Maria Stefania Górska, Urszulanka Serca Jezusa Konającego, Przełożona Generalna Zgromadzenia w latach 1964-1983, Przewodnicząca Konferencji Przełożonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce w latach 1978 – 1981, przez kilkanaście lat delegatka regionalna Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich (mianowana przez Papieża Pawła VI w 1967 r.). Zasłużona w pracy pedagogicznej i wychowawczej podczas okupacji hitlerowskiej i w okresie powojennym. W czasie wojny matka Andrzeja, we współpracy z innymi siostrami, aktywnie uczestniczyła w ratowaniu osób pochodzenia żydowskiego, szczególnie dzieci wyprowadzanych z getta. Po wojnie okazało się, że pod opieką sióstr znalazło się ponad trzydzieścioro dzieci pochodzenia żydowskiego, które później wyjechały do Izraela. W 1997 r. odznaczona została medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.


 

wstecz
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.