XVII Posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Litwy

Piątek, 21 grudnia 2007

19 - 20 grudnia 2007 r. w Wilnie odbyła się XVII Sesja Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Obradom przewodniczyli Z-ca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Sekretarz Stanu KPRP Robert Draba oraz Pełnomocnik Prezydenta Republiki Litewskiej w Komitecie Konsultacyjnym Litewsko - Polskim, Szef Grupy ds. Polityki Zagranicznej Kancelarii Prezydenta RL, Valteris Baliukonis. 

Strony podsumowały agendę spotkań Komitetu w latach 2006 – 2007, zwracając uwagę na zakończone sukcesami inicjatywy Komitetu. W tym kontekście podniesiono kwestię współpracy Polski i Litwy na forum Unii Europejskiej oraz zacieśnienia współpracy w dziedzinie planowania strategicznego polityki zagranicznej. Obie strony uzgodniły priorytety współpracy w relacjach bilateralnych. Przedmiotem rozmów była kwestia budowy połączenia elektroenergetycznego Polski i Litwy oraz włączenia Litwy w system UCTE a także udziału Polski w projekcie budowy elektrowni atomowej Ignalina II. Przedmiotem rozmów były także bieżące zagadnienia dwustronne oraz polityki międzynarodowej. Uzgodniono także terminarz spotkań Komitetu Konsultacyjnego w roku 2008.

wstecz
Serwis prezydent.pl używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.